Thứ Bảy, 27/2/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách "Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh"

Di sản Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, của nhân dân và của Đảng ta, là động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy công cuộc đổi mới ở nước ta đi tới thắng lợi. Di sản Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người là nguồn cổ vũ các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau trong cuộc hành trình lịch sử lâu dài tới lý tưởng và mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam trở nên phồn vinh, văn minh và hiện đại, có mặt xứng đáng trong cộng đồng thế giới.

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sách "Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh”.

Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của TS. Trần Thị Mạo - nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công tác ở các bảo tàng thuộc hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và giai đoạn sau khi nghỉ hưu.

Qua các bài viết, tác giả làm rõ di sản Hồ Chí Minh và tâm nguyện kế thừa, phát huy di sản mà Người để lại. Giá trị di sản ấy là tình cảm của Người đọng lại ở Trường Dục Thanh, Phan Thiết; là Sài Gòn in dấu sự kiện ngày 5/6/1911; là Nguyễn Ái Quốc - người cộng sản Việt Nam đầu tiên; ảnh hưởng của Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Sài Gòn - Gia Định những năm 1920 - 1930.

Cuốn sách được bố cục 2 phần, cụ thể:

Phần 1: Những dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Trong phần này, tác giả có 2 bài nhấn mạnh tình cảm của Bác Hồ với những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến và Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

Phần 2: Mãi học tập và làm theo lời dạy của Người. Nội dung phần này bao gồm các bài viết về việc kế thừa và phát huy di sản Hồ Chí Minh qua những vấn đề Người trăn trở: Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa mới; trồng cây và trồng người…

Cuốn sách xuất bản tháng 1 năm 2019. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Hồ Hiền

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác