Thứ Ba, 9/3/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách "Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề"

Suốt chặng đường hơn 74 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2019), nhân dân Việt Nam luôn phải đương đầu với nhiều thế lực bên ngoài âm mưu xâm phạm nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Cuộc đấu tranh gian khổ của Việt Nam đã trở thành một vấn đề mang tính quốc tế, chịu tác động từ nhiều phía, đồng thời có ảnh hưởng ngược lại đến tình hình thế giới.

Để làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách "Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề". Tác giả cuốn sách Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh - là chuyên gia có uy tín trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử thế giới, lịch sử quan hệ quốc tế.

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày một số vấn đề về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mối liên hệ giữa Việt Nam và thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài, bao gồm cả đồng minh và đối thủ. Ở mỗi một giai đoạn lịch sử, trước những cơ hội, thuận lợi và những khó khăn thách thức, tác giả đều cố gắng giải mã các hiện tượng của đời sống quốc tế tác động vào Việt Nam như thế nào và chúng ta đã chọn chiến lược, phương sách nào thích hợp để giữ vững độc lập, tự chủ, vừa hợp tác, vừa đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia dân tộc.

Cuốn sách được kết cấu 04 phần, cụ thể:

Phần thứ nhất: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập (1945 - 1954). Nội dung phần này đề cập đến các vấn đề: Tuyên ngôn độc lập - từ quyền tự nhiên của con người đến quyền độc lập, tự do của dân tộc; Mưu đồ tái chiếm Đông Dương của thực dân Pháp (1940 - 1946); Quan hệ Việt - Pháp: Hành trình tìm kiếm hòa bình đi qua chiến tranh (1945 - 1954); Kịch bản của Pháp: Bảo Đại và thỏa ước Elysee năm 1949; Chiến cuộc Điện Biên Phủ trong bối cảnh quốc tế nửa đầu thập nhiên 1950; Hội nghị  Geneva về Đông Dương năm 1954 - đọc lại bản Tuyên bố cuối cùng.

 Phần thứ hai: Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975). Nội dung phần này bao gồm các vấn đề: Chiến tranh Việt Nam trong cục diện tam giác Mỹ - Trung - Xô (1954 - 1975); Hòa đàm Paris - cơ hội và thách thức trên bàn cờ quốc tế (1968-1973); Hiệp định Paris năm 1973 - đỉnh cao thắng lợi ngoại giao qua hai cuộc kháng chiến; Quan hệ giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong giai đoạn cuối của cuộc hòa đàm Paris; Vì sao chính quyền Sài Gòn sụp đổ năm 1975.

Phần thứ ba: Công cuộc xây dựng đất nước, bảo về biên giới và hội nhập quốc tế (từ 1975 đến nay). Nội dung phần này gồm: Việt Nam trong mối quan hệ tam giác Trung - Mỹ - Xô (1975 - 1991); Thử tìm nguồn cội của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ; ASEAN và sự gia nhập của Việt Nam (1967-1995); ASEAN - từ hiệp hội đến cộng đồng; Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 220 năm và 20 năm.

Phần thứ tư: Bảy mươi năm đấu tranh vì độc lập, tự do và hội nhập, phát triển.

Với những nội dung sâu sắc, được tác giả dày công nghiên cứu; cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ việc học tập, nghiên cứu thuộc các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Lịch sử, Khoa học chính trị… và các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

Tạp chí CSND trân trọng giới thiệu tới toàn thể bạn đọc!

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác