Thứ Bảy, 27/2/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách “Luật Trợ Giúp Pháp Lý - Luật Hôn Nhân và Gia Đình - Luật Trẻ Em và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất”

Cuốn sách bao gồm 08 phần với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Luật Trợ giúp pháp lý được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018);

Phần II: Luật Hôn nhân và Gia đình và Văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần III: Luật Trẻ em và Giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

Phần IV: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

Phần V: Luật Nuôi con nuôi và giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;

Phần VI: Chương trình hành động của chính phủ để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Phần VII: Hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Phần VIII: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân, bạo lực gia đình và chăm sóc trẻ em.

Tạp chí CSND xin trân trọng cuốn sách tới toàn thể bạn đọc!

T.H

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác