Thứ Ba, 13/4/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, kể từ ngày 11/3/2019, khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần, doanh nghiệp cần thông báo đến Phòng kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính theo quy định tại Khoản 16, Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP và việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết.

Đồng thời, cũng theo nội dung sửa đổi tại Thông tư này, việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Khoản 18, Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Các quy định về cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cũng được sửa đổi tương ứng tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 11/3/2019.

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác