Thứ Hai, 26/10/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Từ ngày 01/01/2022, lao động nước ngoài tại Việt Nam phải đóng 8% bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo đó, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc sau: ốm đau; thai sản; bảo hiểm; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. Cụ thể:

Từ ngày 01/01/2022, hàng tháng người lao động nước ngoài đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động cho người lao động nước ngoài là:

- 3% vào quỹ ốm đau thai sản;

- 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.

Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018, Các chế độ quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Nghị định này và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế.

Quang Vinh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác