Thứ Năm, 20/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đảm bảo chất lượng và tiến độ của Dự thảo Luật Công an xã

Tới dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Thành phần tham gia Hội thảo bao gồm đại diện Văn phòng Quốc hội, các Bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương…

 Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo lần này, những nội dung của bản dự thảo Luật Công an xã đã được đưa ra lấy ý kiến bao gồm 7 chương, 53 điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an xã; Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã; Các quy định về chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc đối với lực lượng Công an xã; Công tác quản lý nhà nước về Công an xã; Khen thưởng và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành... Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận cũng như ý kiến đóng góp của đại diện các Bộ, Ban, ngành chức năng và đại diện Công an các địa phương; trong đó, các tham luận thống nhất tập trung vào 4 nội dung quan trọng như: Xác định rõ vai trò, vị trí của lực lượng Công an xã; Mô hình tổ chức của lực lượng Công an xã, đặc biệt ở cấp cơ sở ra sao cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; Chế độ chính sách, điều kiện làm việc để đảm bảo hoạt động cho lực lượng Công an xã trong đó làm rõ phương án phân bổ ngân sách như thế nào... Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ các ý kiến và thống nhất phương hướng giải quyết các vấn đề được nêu ra liên quan đến Tờ trình về dự án Luật Công an xã, tạo cơ sở quan trọng giúp Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Luật Công an xã sát với yêu cầu chỉ đạo, giải đáp những yêu cầu thực tiễn hiện nay…

 Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những ý kiến và tham luận của các đại biểu và đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng trong quá trình xây dựng dự thảo để Luật Công an xã được xây dựng có chất lượng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Theo đồng chí Thứ trưởng, trong Chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII đã đặt ra yêu cầu triển khai xây dựng Luật Công an xã và sẽ được báo cáo tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV.

Có thể nói, trong điều kiện hiện nay, sau hơn 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã, việc cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Công an xã, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn toàn là đòi hỏi khách quan và cần thiết. Đây là tiền đề quan trọng tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ, tương xứng hơn trong tổ chức hoạt động của Công an xã; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở.

Theo dự kiến, dự thảo Luật Công an xã sẽ được hoàn thiện để chuyển Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 6 sắp tới; tháng 7 sẽ báo cáo Chính phủ và tháng 10 sẽ trình Quốc hội khóa XIV để xem xét thông qua.

Nguyễn Tuấn Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi