Thứ Ba, 15/6/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị giao ban Báo chí, Xuất bản Công an nhân dân năm 2015
Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, Tổng cục Chính trị CAND đã báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 7/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền báo chí, xuất bản CAND; công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015; tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng... của các đơn vị Báo chí, Xuất bản CAND; theo đó nêu rõ: Chị thị số 12 của Bộ đã được Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị Báo chí, Xuất bản CAND quán triệt, thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. 


Hoạt động tuyên truyền của Báo chí, Xuất bản CAND luôn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin, tuyên truyền của các Ban, bộ, ngành chức năng; tập trung tuyên truyền sâu rộng, phản ánh phong phú, đa chiều, có trọng điểm về những diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ở trong nước và quốc tế, về các phong trào thi đua, các cuộc vận động, về biên giới, hải đảo; về Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về công tác bảo đảm ANTT, về gương điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu của lực lượng CAND..., góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, phong cách ứng xử có văn hóa của cán bộ, chiến sĩ CAND. Đồng thời, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó mật thiết giữa Công an với các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.
 

Trong tình hình chung hiện nay, báo mạng và các hình thức thông tin trên mạng Internet phát triển mạnh, cùng với các tác động khác, báo viết đang có xu hướng bị thu hẹp, giảm về số lượng phát hành, song Báo chí, Xuất bản CAND vẫn phát triển ổn định, đúng hướng; Báo chí CAND đã chú trọng đổi mới nội dung và hình thức; mở các chuyên trang, chuyên mục sinh động cuốn hút bạn đọc trong cả nước. Trong đó, Báo CAND và Tạp chí CAND đã thực sự là những cơ quan tuyên truyền, thông tin lý luận chủ đạo của Bộ, cơ quan Báo chí đầu ngành; kênh Truyền hình CAND đã tạo được dấu ấn riêng với những chương trình, chuyên mục phong phú, hấp dẫn, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an và công chúng đón nhận, là một trong những kênh Truyền hình thiết yếu của Quốc gia; báo chí của Công an các đơn vị, địa phương không ngừng được cải tiến, vươn lên trong điều kiện còn nhiều khó khăn, giữ doanh thu ổn định, tự chủ về tài chính, đầu tư phương tiện, kỹ thuật để duy trì và phát triển...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền ghi nhận, biểu dương những thành tích của Báo chí, Xuất bản CAND đạt được trong năm 2015.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là rất nặng nề; Báo chí, Xuất bản CAND phải góp phần nhiều hơn nữa cùng lực lượng CAND thực hiện tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đề nghị Báo chí CAND phải luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với tuyên truyền "việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Mở chuyên trang, chuyên mục tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tăng cường các bài viết đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; phê phán, phản ứng kịp thời với các dư luận sai trái, thiếu tính xây dựng đối với Đảng ta và với CAND, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng CAND. 
 

 
 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 


Tăng cường tuyên truyền về kết quả hoạt động của lực lượng CAND, nhất là tuyên truyền về những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ ANTT, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2016, nhất là bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIV. Chú trọng tuyên truyền nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đoàn kết giữa Quân đội nhân dân và CAND; đoàn kết giữa CAND với các ngành, các cấp; tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Thường xuyên tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhất là những gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; lấy cái thiện đẩy lùi cái ác, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan tâm ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Các Tạp chí trong CAND cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, Tổng kết thực tiễn qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời, phát hiện những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra để bổ sung vào hệ thống lý luận CAND. Tập trung Tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, các mặt công tác cơ bản, công tác bảo vệ ANTT trên các lĩnh vực quan trọng, các địa bàn chiến lược... làm cơ sở cho việc phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND. 

Tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, báo điện tử ra các nước nhằm giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước và người chiến sĩ CAND Việt Nam đến nhân dân và bạn bè các nước trên thế giới. Nâng cao chất lượng các loại hình báo viết, báo nói, báo hình và báo điện tử trong CAND... 
 

 Hội nghị giao ban Báo chí, Xuất bản CAND năm 2015


Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo chí, Xuất bản CAND phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin mới, công nghệ mới, mà còn phải có phẩm chất tốt đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo trong việc xử lý thông tin, phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của Nhà báo Cách mạng Việt Nam, vì lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của người dân và phải nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá; cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút và trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”; thực sự trở thành chiến sĩ tiên phong của lực lượng CAND trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.../.

Thuần Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác