Thứ Sáu, 6/8/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tại trường trung cấp Cảnh sát giao thông

Ngày 12/10/2011, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 4291/QĐ-BCA phê duyệt lộ trình tuyển sinh của trường Trung cấp CSGT. Năm học 2012 - 2013 Nhà trường triển khai kế hoạch chiêu sinh 300 học sinh khóa K1S, trong đó có 150 học sinh chuyên ngành CSGT đường bộ - đường sắt. Năm học 2014 - 2015, ngoài việc chiêu sinh 830 học viên khóa K3S, Nhà trường còn thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho số cán bộ, chiến sỹ CSGT của Công an các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên chưa được đào tạo nghiệp vụ Cảnh sát giao thông theo chỉ đạo của Tổng cục XDLLCAND.

Đồng chí Trần Viết Chinh- T52  báo cáo ATGT cho giáo viên, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

Căn cứ chương trình đào tạo do Bộ Công an quy định, ngoài phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở, học sinh chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt phải học 10 học phần kiến thức chuyên môn. Đó là: Tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; Luật Giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Đường bộ, đường sắt và một số vấn đề về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Công tác tiếp xúc và tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Đăng ký quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Điều tra giải quyết tai nạn giao thông; Tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ và dẫn đoàn; Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ và kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường sắt; Kỹ thuật ô tô và lái xe ô tô.

 Đội ngũ giáo viên của Nhà trường hiện nay chủ yếu được tuyển chọn từ số sinh viên chuyên ngành Cảnh sát giao thông thuộc Đại học Cảnh sát nhân dân (T48) tốt nghiệp ra trường. Vì vậy, khi tiếp nhận số sinh viên này về làm công tác giảng dạy, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung chỉ đạo và chú trọng bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, như tổ chức đi công tác thực tế; tập giảng; học tập bồi dưỡng kỹ năng sư phạm nâng cao… Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Khoa nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ -đường sắt chủ động báo cáo đề xuất Ban Giám hiệu cho giáo viên tập sự đi công tác thực tế trong thời gian 3 tháng. Sau thời gian thực tế sẽ giao bài duyệt giảng cho giáo viên để nghiên cứu, tập giảng; lãnh đạo Khoa phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng giúp đỡ kết hợp với việc tổ chức “giảng cho nhau nghe”, tổ chức dự giờ giảng của giáo viên để rút kinh nghiệm … Cuối cùng, lãnh đạo Khoa báo cáo Ban Giám hiệu thành lập Hội đồng tiến hành duyệt giảng, những giáo viên đảm bảo các tiêu chí bắt buộc sẽ phân công đứng lớp giảng dạy.

Ngày 01/10/2014, Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông tổ chức bế giảng cho học sinh Khóa K1S. Kết quả thi tốt nghiệp của học sinh chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt đạt 100 %, trong đó có 39,6 % đạt khá giỏi. Những thành tích nêu trên đạt được do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó là sự say mê, miệt mài giảng dạy của đội ngũ giáo viên và sự cố gắng, nỗ lực học tập của sinh viên. Kết quả học tập cao cùng với khả năng công tác đáp ứng nhu cầu của thực tế, sau khi ra trường của sinh viên chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Khóa K1S là thành tích đáng khích lệ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá thực trạng công tác giảng dạy nghiệp vụ CSGT đường bộ-đường sắt của đội ngũ giáo viên Khoa chuyên ngành trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, thiếu sót nhất định, đó là:

Thứ nhất, về công tác giảng dạy

Nhìn chung, đội ngũ giáo viên hiện nay đều đáp ứng tốt các yêu cầu theo quy định, song đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp còn thiếu và cũng chưa thật sự tự tin về chất lượng, biểu hiện:

+ Về trình độ chuyên môn: phần lớn các giáo viên có trình độ cử nhân, vẫn có giáo viên giảng dạy nội dung chưa sâu, ít cập nhật kiến thức mới, ít liên hệ thực tiễn, chủ yếu trình bày phần nhận thức lý luận theo đề cương giáo trình. 

+ Về phương pháp giảng dạy: vẫn còn tình trạng áp dụng phương pháp truyền thống là truyền đạt một chiều làm cho sinh viên thụ động nên học dễ nhàm chán, phần kiến thức mà học sinh tiếp thu không được nhiều do không khí học tập chưa kích thích tinh thần học tập của sinh viên, mặt khác do chủ yếu là truyền đạt lý thuyết mà còn hạn chế kết hợp với thực hành nên dễ quên, khi vận dụng vào thực tiễn sẽ gặp lúng túng, không biết cách vận dụng. 

+  Về nắm bắt được nhu cầu học tập của học sinh: vẫn còn tình trạng giáo viên chưa nắm bắt được nhu cầu học tập của học sinh để từ đó đưa ra những nội dung giảng cho phù hợp với đối tượng, chưa có nhiều sáng tạo trong giảng dạy để việc tiếp thu nội dung bài giảng của học sinh đạt chất lượng cao hơn. 

Thứ hai, về khâu kiểm tra, đánh giá học sinh của giáo viên

 Phương pháp kiểm tra đánh giá theo hình thức câu hỏi trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, bài tập… đảm bảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, chất lượng trong từng câu hỏi, tình huống ở từng bài tập khi giáo viên xây dựng để kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đánh giá định kỳ và khi giao việc cho học sinh nghiên cứu, tự học cũng còn những hạn chế nhất định.

Để góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho học sinh khóa K1S mới tốt nghiệp ra trường, chúng tôi xin nêu một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tại Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông như sau:

Một là, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt cho đội ngũ giáo viên nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt

Muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi, để chất lượng thực sự nâng lên việc đầu tiên cần chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Muốn vậy, tập trung vào các hình thức bồi dưỡng sau:

- Tự bồi dưỡng, có thể coi việc tự bồi dưỡng chuyên môn của mỗi giáo viên là biện pháp có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực chuyên môn của họ. Vì vậy, cần khuyến khích giáo viên xây dựng tốt kế hoạch tự bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Cuối mỗi học kỳ sẽ tiến hành kiểm tra kết quả tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên và đánh giá, coi đây là tiêu chí để bình xét thi đua.

- Bồi dưỡng thông qua hoạt động của Tổ chuyên môn, đây là hoạt động mang tính chất thường xuyên, là hoạt động chính để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Với hình thức này, ngoài việc yêu cầu mỗi giáo viên đổi mới nội dung phương pháp giảng và đẩy mạnh phong trào dạy giỏi, lãnh đạo Khoa còn phải chỉ đạo Tổ chuyên môn thường xuyên duy trì, chú trọng chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổ chức cho giáo viên dự giờ lẫn nhau để học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp, sau mỗi tiết dạy góp ý bổ sung những vấn đề giáo viên đã làm được hoặc chưa làm được để góp ý rút kinh nghiệm cho giáo viên kịp thời.

- Bồi dưỡng tập trung, đề xuất Ban Giám hiệu tạo điều kiện về thời gian và kinh phí, động viên giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng, các lớp tập huấn do các học viện, nhà trường, các cục nghiệp vụ hoặc đơn vị chức năng tổ chức một cách tự giác và có hiệu quả. Ngoài ra, Khoa chuyên ngành xây dựng kế hoạch cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ sư phạm... để nâng cao trình độ mọi mặt.

- Cử cán bộ giáo viên đi nghiên cứu thực tế trong thời gian 3 tháng và thực hiện luân chuyển cán bộ về đơn vị thực tiễn công tác 2 năm, đây là công việc cũng rất quan trọng, qua đó giúp giáo viên củng cố kiến thức thực tế, nhằm làm cho bài giảng phong phú, tạo không khí sinh động và giúp học sinh học tập say mê, có sự liên hệ thực tiễn công tác Công an.

Ngoài ra, lãnh đạo Khoa phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng đào tạo xây dựng kế hoạch để giáo viên dự giờ thường xuyên và đột xuất để nắm tình hình dạy - học; ngoài ra, động viên giáo viên thực hiện dạy giỏi các cấp khoa, cấp trường, thực hiện công trình sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học...; bên cạnh đó cũng quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán.

Hai là, chú trọng chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của giáo viên nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của giáo viên không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, đổi mới theo phương châm lấy người học làm trung tâm. Vì vậy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo từng giáo viên phải ý thức và có trách nhiệm trong vấn đề này, đổi mới để nâng cao chất lượng trong từng tiết giảng, trong từng bài học, chú trọng rèn tay nghề (thực hành) cho học sinh; tránh dùng nhiều phương pháp truyền đạt một chiều làm cho học viên thụ động; yêu cầu giáo viên phải nắm bắt được nhu cầu học tập của học sinh để đưa ra những nội dung giảng cho phù hợp với đối tượng.

Bên cạnh đó Khoa sẽ tiếp tục báo cáo Ban Giám hiệu, đề xuất các Phòng chức năng mời cán bộ Cảnh sát giao thông có kinh nghiệm của địa phương và của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đến báo cáo thực tế cho học sinh chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt khóa K2S và tọa đàm, giao lưu với cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

Ba là, chú trọng hơn nữa trong việc bồi dưỡng năng lực kiểm tra, đánh giá sinh viên của giáo viên khi đứng lớp

Đây là khâu rất quan trọng, là trách nhiệm của từng giáo viên đứng lớp. Vì vậy, yêu cầu đối với giáo viên đứng lớp phải tăng cường kiểm tra, động viên, nhắc nhở sinh viên việc học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp; hướng dẫn phương pháp học tập, nghiên cứu cho từng đối tượng học sinh; vấn đề cho điểm đánh giá cũng phải khách quan, chính xác và công tâm… mới góp phần kích thích học sinh học tập. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Khoa chuyên ngành phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng đào tạo chú ý công tác kiểm tra, đánh giá từ khâu ra đề, chấm bài; từ công việc cụ thể đến khâu quản lý và tổ chức điều hành để góp phần kiểm tra, đánh giá học sinh chính xác, thúc đẩy học sinh học tập tốt.

Trên đây là một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tại Trường T52, chúng tôi xin nêu lên để các đồng chí tham khảo./.

Đại tá, ThS. Nguyễn Văn Mận

Phó trưởng khoa phụ trách khoa CSGT đường bộ - đường sắt - T52

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi