Thứ Sáu, 28/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Hoàng Anh Mến

  • Chương trình “Vì một xã hội an toàn giao thông năm 2018”

    Tạp chí CSND - Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, ngày 12/10/2018, Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông phối hợp với Đoàn thanh niên Học viện tổ chức chương trình “Vì một xã hội an toàn giao thông năm 2018”.

1

TẠP CHÍ IN