Thứ Năm, 20/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

tiên phong

  • Vị “Tư lệnh ngành” đi tiên phong về cải cách

    Sinh ra tại một làng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, trong một gia đình có truyền thống hiếu học và yêu nước, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm đã thừa hưởng, kết hợp được trong mình nhiều tố chất: Đó là sự cẩn trọng, kỹ lưỡng của một người làm khoa học; sự năng nổ, quyết đoán (thậm chí quyết liệt) của một nhà quản lý, một vị Tướng quân.

1

TẠP CHÍ IN