Thứ Ba, 26/1/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Cảnh sát giao thông Lào

  • Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT của lực lượng Cảnh sát giao thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

    Tạp chí CSND - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là công tác rất quan trọng nhằm đảm bảo trật tự an, toàn giao thông (TTATGT). Trong thời gian qua, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố của Lào đã có nhiều chỉ đạo lực lượng CSGT chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT theo chức năng nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân để mọi người dân có ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác này không cao, dẫn đến tình trạng vi phạm TTATGT tại Lào vẫn xảy ra khá phổ biến, gây nhiều thiệt hại về người và của cho Nhà nước và nhân dân, đòi hỏi cần phải có những biện pháp để hoàn thiện.

  • Công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

    Tạp chí CSND - Tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) là một nội dung, biện pháp quan trọng của quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với tất cả các quốc gia. Để thực hiện tốt vấn đề này, Nhà nước và Bộ An ninh Lào thực hiện một số biện pháp sau: hoàn thành cơ sở pháp lý qui định về phương pháp, chiến thuật tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT đường bộ ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; nâng cao trình độ, năng lực đồng thời chấn chỉnh tác phong, thái độ, văn hóa giao tiếp, phương pháp làm việc của cán bộ, chiến sỹ CSGT; tăng cường và đổi mới các hoạt động tuyên truyền giáo dục và vận động quần chúng…

1

TẠP CHÍ IN