Thứ Ba, 26/1/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội với việc thực hiện mô hình “Tổ tuần tra chuyên trách, phòng chống tội phạm” trong lực lượng Bảo vệ dân phố

Qua thực tiễn cho thấy, tình hình tội phạm trên địa bàn Thủ đô nói chung, trên địa bàn quận Tây Hồ nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp về cả số vụ việc cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; các đối tượng phạm tội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống. Theo thống kê, từ tháng 12/2017 đến tháng 11/2018, Công an quận Tây Hồ đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 613 đối tượng, 631 đối tượng phạm pháp hình sự, 26 vụ, 123 đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội trên địa bàn; đã khởi tố, điều tra 247 vụ, 278 bị can.

Trước tình hình đó, để đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn quận; tháng 8/2017, Công an quận Tây Hồ đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm” trong lực lượng bảo vệ dân phố tại phường Bưởi và phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Mỗi tổ Tuần tra chuyên trách gồm 01 Tổ trưởng, 01 Phó Tổ trưởng và 10 tổ viên) được lựa chọn từ lực lượng bảo vệ dân phố của phường, có nhiệm vụ phối hợp cùng Công an phường tổ chức tuần tra ban đêm (từ 23h00 đến 05h sáng hôm sau) trên địa bàn phường nhằm phòng ngừa, đấu tranh kịp thời với các tội phạm, vi phạm pháp luật, đồng thời tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Sau 6 tháng thực hiện thí điểm tại địa bàn phường Bưởi và phường Yên Phụ, kết quả cho thấy, tình hình tội phạm đã giảm đáng kể trên địa bàn phường Bưởi (giảm 17 vụ so với 6 tháng trước khi thực hiện thí điểm, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm trước), phường Yên Phụ (giảm 02 vụ so với 6 tháng trước khi triển khai thực hiện thí điểm và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình tội phạm lại có dấu hiệu gia tăng ở một số phường khác chưa triển khai thực hiện mô hình này. Nhận thấy, đây là mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an quận Tây Hồ đã nhân rộng mô hình này tại tất cả các phường trên địa bàn quận.

Ngay sau khi triển khai thực hiện mô hình này ở tất cả các phường trên địa bàn quận Tây Hồ, đã cho thấy tính hiệu quả, ý nghĩa quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm ANTT trên địa bàn. Cụ thể, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2018, các Tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Tây Hồ đã tiến hành trên 2.500 buổi tuần tra, qua đó đã phát hiện, bắt giữ 114 vụ, 136 đối tượng phạm pháp hình sự, 12 vụ, 45 đối tượng tệ nạn xã hội; đã nhắc nhở trên 12.000 lượt hộ gia đình về ý thức phòng ngừa tội phạm, tham gia kiểm tra trên 5.000 lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình tổ chức triển khai thực hiện mô hình này của Công an quận Tây Hồ vẫn còn một số hạn chế như: Việc tuần tra tại một số ca còn mang tính hình thức, chưa tập trung vào những địa bàn, tụ điểm phức tạp về ANTT; chưa chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở quần chúng nhân dân về ý thức phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản, nên hiệu quả chưa cao; vẫn còn nhiều tụ điểm bán hàng bán quá giờ quy định nhưng chưa được nhắc nhở, xử lý triệt để, kịp thời; việc tuần tra chủ yếu được tiến hành vào các đợt đấu tranh cao điểm, chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên... nên chưa phát huy hết hiệu quả của mô hình này.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân sau: Một số chỉ huy Công an các phường chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác nên chưa đôn đốc cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc; còn không ít cán bộ, chiến sĩ chưa xác định được vai trò của mình trong công tác tuần tra, chưa thể hiện được tinh thần, trách nhiệm trong việc đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ trong các ca tuần tra, ngại phải tham gia công tác tuần tra đêm; kinh phí bồi dưỡng cho lực lượng bảo vệ dân phố tham gia tổ tuần tra chưa kịp thời, chế độ đãi ngộ chưa đảm bảo; một số bảo vệ dân phố có tuổi đời cao, không đảm bảo sức khỏe để tham gia tuần tra đêm, đặc biệt là các trường hợp phải huy động 02 ca/buổi.

Để mô hình “Tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm” thực sự là mô hình hiệu quả, hỗ trợ tốt cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong thời gian tới, Công an quận Tây Hồ cần làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, lãnh đạo Công an quận, Chỉ huy Công an các phường phải nhận thức rõ đây là một biện pháp quan trọng, cơ bản góp phần hỗ trợ đắc lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và  bảo đảm ANTT. Do đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ được giao phụ trách các ca tuần tra đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Lãnh đạo Công an quận, Chỉ huy Công an các phường cần có cơ chế kiểm tra việc thực hiện tuần tra của các tổ tuần tra, kịp thời khen thưởng đối với các tổ tuần tra có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; qua đó nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Hai là, mỗi cán bộ, chiến sĩ được phân công phụ trách các ca tuần tra thuộc “Tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm” cần nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác này, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện và tổ chức tuần tra; đôn đốc, hướng dẫn về mặt nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố trong Tổ tuần tra, đồng thời xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình tuần tra, đặc biệt là các trường hợp phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật khác. Việc tuần tra, kiểm soát cần được tiến hành thường xuyên, không chỉ tập trung vào các đợt cao điểm, chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ba là, cần tổ chức các lớp tuận huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho lực lượng bảo vệ dân phố về kỹ năng tuần tra, kiểm soát, về kỹ năng, cách sử dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ, về kiến thức pháp luật, phương pháp nhận biết các đối tượng phạm tội, hành vi vi phạm pháp luật, về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, văn hóa ứng xử trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Để tập huấn đạt hiệu quả, Công an quận Tây Hồ có thể mời giảng viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân am hiểu các kiến thức về tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Xây dựng các nội dung tập huấn phù hợp với trình độ của lực lượng bảo vệ dân phố và mang tính ứng dụng thực tiễn. Đồng thời, Công an các phường cần chú ý lựa chọn những bảo vệ dân phố đảm bảo điều kiện về sức khỏe, có ý thức, tinh thần trách nhiệm tham gia “Tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm”, cùng với đó cần phân công các ca tuần tra một cách phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và các thành viên tham gia tuần tra.

Bốn là, đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của các "Tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm". Thực tiễn cho thấy, các thành viên tham gia tuần tra đang sử dụng phương tiện cá nhân, công cụ hỗ trợ cho các thành viên tham gia tuần tra còn thiếu, kinh phí hỗ trợ hoạt động tuần tra hạn chế, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác. Do đó, trong thời gian tới, Công an quận Tây Hồ cần kiến nghị Ban Giám đốc Công an thành phố Hà nội, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ trang bị bổ sung phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ hoạt động của “Tổ tuần trang chuyên trách phòng, chống tội phạm” như: Xe máy, còng số 8, dùi cui điện, bình xịt hơi cay,... các phương tiện, công cụ này phải do Công an phường trực tiếp quản lý, cán bộ Công an phường phụ trách các ca tuần tra quản lý phương tiện, công cụ trong suốt ca trực và bàn giao lại cho ca tuần tra sau. Đồng thời, cần phải đảm bảo chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các thành viên tham gia “Tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm” kịp thời nhằm khuyến khích họ tích cực, có ý thức trách nhiệm hơn khi tham gia công tác này.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện mô hình “Tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm”, quá trình sơ kết, cần tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất phương phướng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Đồng thời, trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm triển khai thực hiện mô hình này trên địa bàn quận, Công an quận Tây Hồ tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện đồng bộ mô hình này trên địa bàn toàn thành phố nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Đặng Xuân Quỳnh

Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an quận Tây Hồ năm 2017, 2018.

2. Báo cáo sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm” trong lực lượng Bảo vệ dân phố Phường Yên Phụ và Phường Bưởi.

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác