Thứ Năm, 13/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao chất lượng công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo danh mục chuẩn đầu ra gắn với tiêu chí Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục trọng điểm của Bộ Công an

Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1229/QĐ - TTg phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020”. Trong đó, đã xác định đến năm 2015 đầu tư xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an và đến năm 2020 trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia. Lộ trình này đã được cụ thể hóa trong Quyết định số 3013/QĐ-BCA-X11 ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án thành phần số 3. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo thế và lực mới để Học viện CSND có điều kiện tiếp tục phát triển lớn mạnh, vươn lên thực sự trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đầu ngành trong hệ thống các trường Công an nhân dân. Mục tiêu của đề án là xây dựng và phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, sau đại học và bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của lực lượng Công an nhân dân. Với mục tiêu và sứ mệnh quan trọng đó, trong những năm qua Học Viện CSND không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng được nhu cầu đào tạo, luôn cập nhật các hệ thống văn bản mới vào hệ thống tài liệu giáo trình cho học viên cũng như bổ sung các môn học để đào tạo phù hợp nhu cầu thực tiễn. Trong giai đoạn hiện nay, các trường đại học trong nước nói chung và Học viện CSND nói riêng đều hướng tới mục tiêu đổi mới chất lượng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là thực hiện chuẩn đầu ra, theo công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo có định nghĩa chuẩn đầu ra như sau: “Chuẩn đầu ra là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ ngành đào tạo.”

Căn cứ vào công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo và công văn số 3613/X11-X14 ngày 02/06/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra đối với các học viện, trường đại học CAND. Học viện CSND đã xây dựng quyết định về việc quy định tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra đối với học viên đào tạo trình độ đại học, bao gồm các hệ học: Hệ đại học chính quy; hệ tư pháp hình sự; hệ liên thông từ trung cấp lên đại học; hệ vừa làm vừa học; hệ văn bằng hai; hệ điều tra viên. Với mục tiêu ra trường hoàn thành các chuẩn về chính trị, nghiệp vụ, các kỹ năng như: Lái xe mô tô A1; lái xe ô tô hạng B2 trở lên; kỹ năng thực hành chỉ huy điều lệnh; tin học; ngoại ngữ; bắn súng, chuẩn tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị. Với mục tiêu sau khi tốt nghiệp ra trường đáp ứng được nhu cầu sử dụng cán bộ của đơn vị tiếp nhận, chủ động tự tin thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao theo mô hình “3 trong 1”: đào tạo trở thành Đảng viên, đào tạo nghề cảnh sát, đào tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Trong quá trình 08 năm từ năm 2009 cho đến nay tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra, Học viện CSND đạt được nhiều kết quả thành tựu như sau:

- Được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Học viện và sự đồng thuận của các đơn vị trong Học viện nên việc triển khai chương trình chuẩn đầu ra được thuận lợi, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi cán bộ, giảng viên. Sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện thể hiện bằng việc xây dựng các Đề án, kế hoạch về chuẩn đầu ra với sự tham gia của các nhà giáo có kinh nghiệm lâu năm trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục. Hàng năm có tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện chuẩn đầu ra từ đó rút ra các ưu, nhược điểm và biện pháp cải thiện chuẩn đầu ra để bám sát vào nhu cầu thực tiễn.

- Các đơn vị quản lý, như: Phòng quản lý Đào tạo; Phòng quản lý đào tạo hệ VLVH; Trung tâm Huấn luyện thực hành và nghiệp vụ; Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên đang dần hoàn thiện các hệ thống văn bản có liên quan đến thực hiện hoạt động chuẩn đầu ra để các đơn vị cùng thực hiện đồng nhất, tránh bị trùng lặp giữa các đơn vị và đạt hiệu quả cao. Cụ thể, trong Học viện đã ban hành các văn bản, như: Quyết định số 2477/QĐ-T32-QLĐT về việc ban hành danh mục chuẩn đầu ra đối với sinh viên đào tạo trình độ đại học; Quyết định số 2478/QĐ-T32-QLĐT về việc tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên đào tạo trình độ đại học; Quyết định số 1896/QĐ-T32-KTĐBCLĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn giảng dạy và tổ chức chấm thi chuẩn đầu ra về kỹ năng thực hành chỉ huy điều lệnh; bắn súng; võ thuật; bơi vũ trang, thông báo số 1201/TB-T32 về việc tổ chức thực hiện; thi kết thúc các môn học chuẩn đầu ra, thông báo số 419/TB-T32-KT&ĐBCLĐT kết luận về công tác thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra bắn súng đối với các lớp trong và ngoài Học viện.

- Ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý để có thể làm tốt công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo để thực hiện hoạt động chuẩn đầu ra có hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo. Trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng được nâng cao, lý thuyết bám sát với nhu cầu thực tiễn để qua công tác giảng dạy mới truyền đạt kiến thức để học viên có kiến thức sâu cả về lý thuyết lẫn thực tế.

- Học viện đã triển khai lên kế hoạch tổ chức khảo sát điều kiện sân bãi hội trường để dần hoàn thiện cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo thực hiện chuẩn đầu ra, như: Trang bị nâng cấp hệ thống mạng máy tính, xây dựng trường bắn AK, trường bắn điện tử, đảm bảo các điều kiện an toàn khi bắn đạn thật, nâng cấp hệ thống giảng đường và các trang thiết bị cần thiết.

- 100% học viên tốt nghiệp đều đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm và nghiệp vụ chuyên ngành. Qua đó có thể thấy rằng, hoạt động chuẩn đầu ra giúp cho học viên có động cơ và mục đích đúng đắn hơn trong quá trình học tập, rèn luyện, khắc phục tư tưởng bình quân chủ nghĩa trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, khi mỗi học viên ra trường sẽ có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tay nghề, đặc biệt là các kỹ năng về tin học, lái xe, bắn súng, võ thuật, ngoại ngữ, phục vụ thiết thực cho yêu cầu và nhiệm vụ công tác sau này.

Hiện nay, sự cạnh tranh để phát triển vươn lên giữa các cơ sở đào tạo Đại học là rất lớn, để xứng đáng là cơ sở đào tạo đại học trọng điểm của Bộ công an tiến tới là cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên của Học viện CSND luôn luôn đổi mới tư duy sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin; khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy. Thành tựu đã đạt được trên những năm vừa qua là tiền đề để Học viện CSND tiến xa hơn nữa trong con đường giáo dục. Để tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả áp dụng chuẩn đầu ra cho học viên của Học viện CSND gắn với tiêu chí Học viện CSND là cơ sở giáo dục trọng điểm của Bộ công an tiến tới là cơ sở giáo dục trọng điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới, theo tôi Học viện CSND cần tiếp tục triển khai các nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giảng viên, học viên về việc tổ chức thực hiện các chuẩn đầu ra của Học viện, nhất là các khóa học mới nhập học thông qua nhiều hoạt động cụ thể, như: Sinh hoạt đầu khóa, tiếp xúc với sinh viên theo định kỳ, qua tổng kết kỳ học, năm học… để học viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chuẩn đầu ra, chủ động xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân phấn đấu các chuẩn đầu ra theo quy định.

Hai là, qua thực tiễn 08 năm thực hiện chuẩn đầu ra, Học viện phải tổ chức thực hiện việc rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí cụ thể của các chuẩn đầu ra cho phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, Học viện đã ban hành bổ sung kỹ năng mềm về lãnh đạo, chỉ huy và một số chuẩn đầu ra gắn với các chuyên ngành đào tạo, áp dụng đối với khóa đào tạo từ năm học 2013-2014; ban hành chuẩn đầu ra đối với học viên hệ dân sự từ năm học 2014-2015. Mặt khác, Học viện cần tiếp tục đổi mới về phương thức tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra thông qua việc phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương để nghiên cứu, điều chỉnh các chuẩn đầu ra cho phù hợp theo yêu cầu của thực tiễn công tác, giúp học viên rèn luyện và kỹ năng tay nghề thuần thục, chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.

Ba là, Học viện cũng cần đảm bảo thực hiện công bố chuẩn đầu ra phải gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng đã công bố. Các đơn vị thực hiện chuẩn đầu ra phải đảm bảo các điều kiện về tài liệu, giáo trình, đội ngũ giảng viên, phương pháp kiểm tra, đánh giá, sân bãi, thao trường và các điều kiện khác. Trong đó, chú trọng các biện pháp đồng bộ để đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên. Phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức các buổi báo cáo thực tế, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với học viên, phối hợp các đơn vị địa phương để tổ chức thực tập nghiệp vụ cơ bản và thực tập tốt nghiệp cho học viên. Nắm bắt nhu cầu trình độ cán bộ của các đơn vị địa phương để đào tạo học viên có các kỹ năng phù hợp.

Bốn là, để đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo ở các bậc học và hệ học để đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó tập trung vào đào tạo các chuyên ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, bố trí nguồn nhân lực của lực lượng CSND hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai; những ngành mà nhu cầu công tác, chiến đấu đang cần nhưng chưa được đào tạo một cách bài bản.

Năm là, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại hóa đồng bộ để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập, huấn luyện của cán bộ giảng viên và học viên các hệ học. Nghiên cứu để ứng dụng về công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy góp phần đổi mới áp dụng tư duy sáng tạo phương pháp dạy học để nâng cao phát triển năng lực cho học viên, tránh sự thụ động, tư duy theo lối mòn.

Nguyễn Hà Quang

Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT - Học viện CSND

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác