Thứ Sáu, 24/1/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
 • Nâng cao hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo cử nhân Cảnh sát tại Học viện Cảnh sát nhân dân

  Tạp chí CSND - Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐUCA về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân”, trong Nghị quyết cũng nêu rõ nhiệm vụ: “Nghiên cứu thực hiện đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo đảm bảo trung thực, khách quan, đánh giá đúng kết quả học tập của người học”.

 • Tình hình người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay và một số giải pháp nâng cao

  Tạp chí CSND - Trong những năm gần đây, thuật ngữ người chưa thành niên được sử dụng rộng rãi trong các văn bản pháp luật của nhà nước dùng để chỉ những người chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân, như: Trong Bộ luật Lao động có quy định: “Lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi...” hay Bộ luật Dân sự quy định: “Người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi”.

 • Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay

  Tạp chí CSND - Lực lượng tham mưu Công an nhân dân (CAND) được thành lập theo Nghị định số 121/NgĐ, ngày 18/4/1946 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Trong suốt chiều dài lịch sử từ khi thành lập, lực lượng Tham mưu CAND đã có những đóng góp quan trọng giúp Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, chính sách chiến lược trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Kịp thời giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp đưa những quyết định để xử lý những tình huống, vụ việc trong từng lĩnh vực cụ thể, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

 • Công an nhân dân - Quân đội nhân dân đoàn kết, hiệp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

  Tạp chí CSND - Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) là hai lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe doạ an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 • Nhận diện các thủ đoạn trốn thuế và đề xuất một số giải pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về thuế

  Tạp chí CSND - Trong cuộc đấu tranh chống gian lận về thuế, nhận diện được các hành vi trốn thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết, có như vậy mới có thể đề ra được những giải pháp hữu hiệu, nâng hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về thuế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

 • Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh

  Tạp chí CSND - Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và các biện pháp đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, gắn liền với công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, sẵn sàng đối phó với các cuộc chiến tranh trên không gian mạng nhằm xây dựng một môi trường “xã hội ảo” lành mạnh và trong sạch góp phần phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 • Một số kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm không khí trên thế giới và giải pháp cho Việt Nam

  Tạp chí CSND - Hiện nay, ô nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm không khí đang là mối lo ngại lớn không chỉ của riêng Việt Nam mà của toàn thế giới. Đây là hệ quả của sự phát triển không bền vững của loài người. Do quá chú trọng vào phát triển kinh tế và xã hội mà chưa thực sự coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường, nên hiện tại, con người đang bắt đầu phải đối diện với những nguy cơ về sức khỏe và tác hại khôn lường từ ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí còn gây ra rất nhiều các hiện tượng biến đổi môi trường đáng lo ngại, là một trong những nguyên nhân dây ra biến đổi khí hậu và có nhiều tác động nguy hại đến sức khỏe và cuộc sống của con người cũng như các sinh vật khác.

 • Mối quan hệ giữa lực lượng Công an ở cơ sở với cấp ủy, chính quyền trong đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn

  Tạp chí CSND - Xã, thị trấn là một địa bàn rộng lớn chiếm trên 90% diện tích và hơn 70% dân số của cả nước. Gắn liền công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, bộ mặt địa bàn xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, địa bàn này ngày càng sôi động, với đầy đủ tính phức tạp của xã hội thời kỳ mở cửa, kinh tế thị trường: Tốc độ thị hoá đang diễn ra nhanh; nhiều dự án, công trình trọng điểm về giao thông, đô thị khu công nghiệp đã và đang được triển khai; sự phân hoá giàu nghèo trong các tầng lớp nhân dân diễn ra nhanh chóng; vấn đề an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội,… tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

 • Thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh

  Tạp chí CSND - Thực hiện chủ trương về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn cả nước đã được tổ chức triển khai toàn diện, thường xuyên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua thực hiện phong trào đã xây dựng, phát triển được hàng trăm mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa xã hội đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự

  Tạp chí CSND - Xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn nạn để lại hậu quả nặng nề không chỉ với bản thân người bị hại mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và xã hội. Thời gian gần đây, vấn nạn xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, không những ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa mà còn xảy ra phổ biến ngay tại các thành phố lớn… Trong bài viết, tác giả đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa xã hội đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự

 • Tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm xây dựng lực lượng công an chính quy phụ trách địa bàn nông thôn tại việt nam

  Tạp chí CSND - Trong hệ thống các tổ chức Công an, Cảnh sát trên thế giới, lực lượng giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở luôn có vai trò hết sức quan trọng, là lực lượng ra đời trước tiên để đáp ứng nhu cầu sống trong môi trường an toàn, trật tự của cư dân địa phương. Lực lượng này đang có mặt ở hầu hết các quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi đất nước. Từ nghiên cứu về tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở của một số quốc gia trên thế giới, tác giả đề xuất một số giải pháp xây dựng lực lượng Công an chính quy phụ trách địa bàn nông thôn phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam hiện nay.

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Tạp chí CSND - Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (DVBV) là một trong số các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trong giai đoạn hiện nay, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội và đối với công tác bảo vệ ANTT. Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) được giao nhiệm vụ chính trong quản lý đối với các cơ sở kinh doanh DVBV. Trong thời gian qua, hoạt động quản lý các cơ sở kinh doanh này trên địa bàn quận Nam Từ Liêm còn nhiều hạn chế, cần phải tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý.

 • Công an thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phòng cách Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

  Tạp chí CSND - Nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và phòng trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, ngày 19/12/2016, Bộ Công an đã tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy giai đoạn hiện nay

  Tạp chí CSND - Ma túy là vấn đề mang tính toàn cầu. Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy là cuộc chiến vô cùng quyết liệt, đầy cam go, do đó đòi hỏi tinh thần cộng đồng trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của mỗi cá nhân trong gia đình. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý tiếp tục có những diễn biến phức tạp, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

 • Những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng hiện nay

  Tạp chí CSND - Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, trên cả nước xảy ra gần 200 vụ cháy rừng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thiêu rụi hàng trăm héc-ta rừng. Trong đó, phải kể đến các vụ cháy lớn như: cháy rừng ở Điện Biên, vụ cháy 5.000m2 rừng trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, 4 vụ cháy rừng xảy ra cùng lúc ở Thừa Thiên Huế, cháy lớn ở rừng Hà Tĩnh và gần đây nhất là vụ cháy rừng ở Phú Yên…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10