Thứ Năm, 20/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
 • Lời Người dặn về 'trồng người'

  Cho đến những dòng cuối cùng để lại trong Di chúc, những lời căn dặn của Người vẫn là nền tảng định hướng cho sự phát triển các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay.  

 • 45 năm sáng ngời Di chúc

  Với những lời lẽ mộc mạc, gần gũi, Di chúc của Bác chứa đựng những tình cảm sâu nặng, ân cần với toàn thể nhân dân, các cháu thanh niên và nhi đồng.

 • Lực lượng Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trước khi qua đời đã để lại cho Đảng và dân tộc ta bản Di chúc mang tầm vóc lịch sử, với giá trị to lớn về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, cốt cách tâm hồn cao đẹp Việt Nam.

 • Ước nguyện hàn gắn vết thương chiến tranh của Người

  Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến sứ mệnh mà dân tộc phải làm, đó là mau chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng.

 • Lời dặn dò trong di chúc của Bác Hồ đối với Thanh niên

  Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Trải qua 45 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.  

 • Di chúc của Bác: 'Trước hết nói về Đảng'

  Trong Di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu cho Đảng những thuận lợi, khó khăn và cả những sai lầm, khuyết điểm có thể mắc phải khi cách mạng chuyển sang một giai đoạn mới.

 • Mãi mãi khắc ghi sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

  Trong nhiều năm qua, tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã chỉ đạo, thực hiện nhất quán chủ trương phải gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua khác trong CAND, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 • Vai trò lịch sử và giá trị đương đại của sáu điều Bác dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

  Năm nay, lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Giám đốc Công an khu XII (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 11/3/1948 - 11/3/2013), trong đó xác định 6 mối quan hệ cơ bản của người cán bộ Công an cách mạng cùng những tiêu chí cốt lõi cần đạt được trong quá trình xử lý mối quan hệ đó. 65 năm qua, những điều Bác dạy đã trở thành kim chỉ nam định hướng, soi đường cho công tác xây dựng lực lượng Công an nói chung, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng. Đây cũng là dịp để toàn lực lượng nhìn lại và suy ngẫm về vai trò, ý nghĩa đích thực và giá trị đương đại của sáu điều Bác dạy năm nào đối với toàn lực lượng cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.  

 • Triết lý phương Đông trong sáu điều Bác dạy về tư cách người Công an cách mạng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người sáng lập và là Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Người luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) những tình cảm tốt đẹp, luôn quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND...

1 2 3 4 5 6 7