Thứ Ba, 25/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số ý kiến góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Thứ nhất, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh”.

Phong cách làm việc, lao động, phong cách lãnh đạo, phong cách quân nhân có thể hiểu là những lối sống, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự tạo nên cái riêng của một người. Phong cách phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: Phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, khí chất của cá nhân…; liên quan chặt chẽ với đạo đức, song, phong cách không phải là đạo đức mà là những phẩm chất đạo đức được nhận thức và thể hiện trong hoạt động sống của con người. Phong cách gắn với truyền thống, tập quán, thói quen, đồng thời phụ thuộc vào trình độ và khí chất của mỗi cá nhân. Đối với người cán bộ, phong cách làm việc không chỉ là việc riêng của người cán bộ đó mà là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác và uy tín của đơn vị, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

Bản lĩnh là ý chí, dũng khí, chính kiến của mỗi cá nhân để linh hoạt, phát triển phù hợp với vai trò, vị thế của mình trong điều kiện khách quan thay đổi và giúp cá nhân tự đánh giá những hành vi của mình. Bản lĩnh bao gồm: Tri thức, tư tưởng, quan niệm, tín ngưỡng và những hiểu biết về cuộc sống; tình cảm và đạo đức; những giá trị chuẩn mực, mục đích, lý tưởng và niềm tin khoa học, truyền thống lịch sử và phong tục văn hóa.

Đối với lực lượng CAND, việc giữ vững và rèn luyện bản lĩnh chính trị là yêu cầu đầu tiên, có tính tiên quyết. Bởi lẽ, CAND là công cụ chuyên chính sắc bén có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Người chiến sĩ Công an phải thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện về bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân trong bất kỳ tình huống nào. Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự ở nước ta đang đứng trước những thách thức mới, đòi hỏi mỗi CBCS Công an phải có bản lĩnh vững vàng, kiên định về lập trường quan điểm giai cấp; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để có thể tạo ra cho mình được những “kháng thể” cần thiết sẵn sàng đối phó trước những âm mưu, thủ đoạn tấn công mua chuộc của kẻ thù.

Thứ hai, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân nhân văn”.

Nhân văn là những nét đặc trưng thuộc bản chất của con người kết hợp với tri thức văn hóa, văn minh, thể hiện qua cách suy nghĩ, giao tiếp, lịch sử, truyền thống, tôn giáo; nhận thức đúng đắn về bản thân và niềm tin vào trí tuệ, bản lĩnh, khả năng tự hoàn thiện vươn lên của con người. Đối với lực lượng CAND, phong cách người chiến sĩ nhân văn là sự kế thừa, tiếp nối và phát triển truyền thống “nhân ái, thương yêu con người” rất quý báu của dân tộc Việt Nam. Tình thương yêu con người, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, với sự giác ngộ về lý tưởng cách mạng đã phát triển thành tình đồng chí, đồng đội cao cả. Nhân văn còn là tình cảm cách mạng, tình cảm giai cấp, là chất keo kết dính các cá nhân trong tổ chức, nhằm tạo ra sự đoàn kết, phát huy được sức mạnh của tổ chức, của tập thể. Phong cách người Công an “nhân văn” phải thể hiện trên mọi phương diện: Trong học tập, rèn luyện, trong công tác, trong chiến đấu...

Thứ ba, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ”.

“Vì nhân dân phục vụ” là một trong những yêu cầu của việc rèn luyện phẩm chất chính trị cho người CBCS Công an. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn lực lượng CAND “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”. “Vì nhân dân phục vụ” là sự thể hiện rõ nét quan điểm quần chúng của người CBCS Công an, đồng thời cũng thể hiện việc quán triệt đường lối quần chúng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng CAND.

Công an là Công an nhân dân, là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân che chở, đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ. Nhân dân tham gia góp ý phê bình xây dựng lực lượng Công an để ngày càng trong sạch, vững mạnh... Do vậy, trong mọi hoạt động, công tác của mình, người CBCS Công an phải kính trọng, lễ phép với nhân dân. Công việc của Công an hàng ngày tiếp xúc với nhân dân, để giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nếu người CBCS Công an không nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ” sẽ không thể hết lòng hết sức phục vụ nhân dân được. Xây dựng phong cách “Vì nhân dân phục vụ” là đi đúng đường lối quần chúng trong công tác Công an nhằm tạo nên được động lực và phát huy được sức mạnh tổng hợp to lớn của quần chúng, làm chỗ dựa vững chắc cho lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Phong cách người Công an “Vì nhân dân phục vụ” được thể hiện:

Về thái độ: Khi tiếp xúc với nhân dân, CBCS Công an cần có thái độ vui vẻ, niềm nở, chào hỏi, tận tình phục vụ. Luôn xưng hô đúng mực, nói năng lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, có văn hóa, biết kính nhường những người lớn tuổi, tôn trọng phụ nữ, yêu quý trẻ em. Biết trân trọng và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến đóng góp của nhân dân; lắng nghe nguyện vọng, ý kiến thắc mắc, khiếu kiện, tố cáo của nhân dân để tận tình giải quyết. Đồng thời đấu tranh khắc phục những biểu hiện thái độ lạnh nhạt, trịch thượng, quan cách, hách dịch, cửa quyền, ban ơn, coi  thường, dọa nạt nhân dân... Nhất là những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, bàng quan, vô trách nhiệm, bao che tội phạm, đòi đưa hối lộ, để công việc dây dưa kéo dài, hoặc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn đơn thuần.

Về hành động: Lắng nghe những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, sẵn sàng tìm mọi cách, mọi khả năng để giải quyết, không ngại khó khăn gian khổ, nguy hiểm, không phân biệt việc to hay nhỏ, giá trị vật chất nhiều hay ít, người có địa vị xã hội hay dân thường... Đi sâu đi sát quần chúng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết hoặc kịp thời đề xuất cấp trên giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân một cách nghiêm túc, nhanh chóng, chu đáo, đảm bảo đúng quy trình, quy chế và quy định của pháp luật; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; không nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, còn một bộ phận CBCS có những sai phạm về phẩm chất đạo đức và văn hóa ứng xử. Những sai phạm đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của lực lượng Công an với nhân dân. Do tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, một số CBCS không chịu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức nên bị sa ngã bởi những “viên đạn bọc đường”. Trong thời gian tới, nhằm phát huy hơn nữa và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nội bộ, Bộ Công an cần triển khai nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực hơn nữa trong việc đẩy mạnh và phát triển cuộc vận động. Bên cạnh đó, bản thân mỗi CBCS cần tự giác, đi đầu nêu gương trong thực hiện cuộc vận động. Cụ thể tác giả đề xuất một số giải pháp cho mỗi CBCS tự giác rèn luyện như sau:

Thứ nhất, mỗi CBCS cần tích cực học tập, nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, không ngừng trau dồi nâng cao lập trường giác ngộ giai cấp. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; cảnh giác, phòng ngừa các thủ đoạn tấn công, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch và các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”.

Nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; không dấu diếm, dám nhận khuyết điểm. Trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh; không lợi dung phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

Thứ hai, nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện, trau dồi đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tận tụy, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Đề cao tinh thần cương quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, luôn đặt lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng, xã hội lên trên lợi ích cá nhân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác cũng như khi hành xử trong cuộc sống thường ngày phải luôn nỗ lực làm tốt trách nhiệm của mình, đồng thời, biết chia sẻ gánh vác khó khăn với đồng đội, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm của mình với đồng đội để đồng đội cũng làm tốt nhiệm vụ được giao. Luôn có động cơ vô tư trong sáng, không vụ lợi, vì những lợi ích nhỏ nhen của cá nhân mà làm tổn hại đến phẩm chất, danh dự của đồng đội hay uy tín của tập thể.

Thứ ba, có lòng yêu thương con người, tin tưởng vào khả năng, ý chí, phẩm giá của con người; tin vào trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của nhân dân; đối xử nhân đạo, nhân ái, khoan dung độ lượng, cảm thông, chia sẻ nỗi đau của người khác, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện. Trong sinh hoạt cộng đồng và tại nơi cư trú, mỗi CBCS phải luôn gần gũi, đoàn kết và giúp đỡ nhân dân; tôn trọng và gương mẫu chấp hành quy tắc cộng đồng, phong tục, tập quán, văn hóa, quy định của địa phương và gương mẫu tham gia các phong trào ở nơi cư trú.

Nhân văn phải gắn liền với phê bình. Phải có thái độ đúng mực trong phê bình. Phê bình là nhằm để người khác tiến bộ và phải trên tình đồng chí yêu thương lẫn nhau, chứ không phải là “yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Không bao che, giấu giếm khuyết điểm của nhau. Không kéo bè, kéo cánh, chia rẽ, hạ bệ lẫn nhau. Không nịnh nọt người trên, đe nẹt người dưới, một lòng thành thực đoàn kết trong cơ quan, đơn vị vì nhiệm vụ chung. Xây dựng tình cảm đồng chí, đồng nghiệp trong sáng, vô tư. Chống các tư tưởng tránh né, ngại va chạm, không dám góp ý thẳng thắn, trực tiếp với những việc làm sai trái của đồng chí, đồng nghiệp. Không bao che, dung túng cho các hành vi trái pháp luật.

Thứ tư, xác định động cơ, thái độ đúng đắn trong công tác. Say mê học tập, nghiên cứu pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác, luôn luôn tìm tòi sáng tạo tìm ra cái mới để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sau này. Học tập nắm vững pháp luật, phương châm công tác và các biện pháp nghiệp vụ của Ngành, chống thái độ trung bình chủ nghĩa trong công tác. Tôn trọng kỷ luật lao động, tận dụng thời gian miệt mài say mê nghiên cứu, học tập; làm việc một cách có chương trình, kế hoạch cụ thể; chăm chỉ học tập rút kinh nghiệm trong công tác, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được để nâng cao năng suất và chất lượng, hiệu quả công tác.

Trong thời gian tới, cùng sự quyết tâm, nhất quán trong lực lượng CAND mà cụ thể hóa chính là bản thân mỗi CBCS trong CAND trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” sẽ ngày càng có hiệu quả hơn, đi sâu vào công tác hằng ngày của CBCS tại đơn vị, đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an trong lòng nhân dân.

Nguyễn Minh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Chính trị (2015), Chỉ thị số 05/CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Bộ Công an (2016), Chỉ thị số 07/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 9.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi