Thứ Năm, 20/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công bố quyết định sáp nhập các trường Công an nhân dân

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 10/3/2020 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng ANND II vào Trường Cao đẳng ANND I; trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, địa điểm đào tạo và các quyết định điều động, bổ nhiệm các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng ANND I...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng ANND I

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học viên Trường Cao đẳng ANND I. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng, sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng ANND I tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo; Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường nhận thức đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khẩn trương triển khai sắp xếp, bố trí lại cán bộ, giảng viên theo cơ cấu tổ chức mới để đảm bảo hoạt động của Nhà trường.

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường, đáp ứng các yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân để khai khác có hiệu quả tri thức, kinh nghiệm, phương tiện, thiết bị phục vụ.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác