Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an trung ương và Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ Công an về đôi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện CSND cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm thuộc Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện CSND phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Công an trong tình hình mới, ngày 28/10/2014, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐUCA, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCA về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND.

Trải qua 05 năm triển khai thực hiện các chủ trương này, Học viện CSND đã đẩy mạnh việc đổi mới căn bản, toàn diện các nội dung, các mặt trong công tác giáo dục và đào tạo và đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện công tác của nhà trường, khẳng định vị thế và vai trò của Học viện trong quá trình đổi mới giáo dục đào tạo trong CAND, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn công tác Công an. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cùng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ, Học viện đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. 

 Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện CSND khen thưởng các đơn vị có thành tích cao tại Hội nghị

Hội nghị đã nhận được 26 bài tham luận của các đơn vị chức năng, Khoa, Phòng, Bộ môn về các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác của Học viện, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Tại Hội nghị, Giám đốc Học viện đã trao giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-ĐU và Chỉ thị 13/CT-BCA tại Học viện CSND.

Vũ Linh

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác