Thứ Năm, 20/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao tính tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân đối với học viên Học viện cảnh sát nhân dân hiện nay

Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đẩy lùi các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật và trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, để “thanh bảo kiếm” luôn trong sáng và sắc bén, mỗi chiến sĩ Công an nhân dân cần có uy tín nhất định trong cuộc sống và công việc. Mà cơ sở để có được sự tín nhiệm của nhân dân và đồng chí, đồng đội, mỗi cá nhân trước hết phải thực hiện nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân.

Điều lệnh là Hình thức văn bản có tính pháp quy, quy định những điều cụ thể có tính bắt buộc thi hành đối với mọi quân nhân trong các lực lượng vũ trang, đưa mọi hoạt động của quân đội vào nề nếp chính quy. Điều lệnh Công an nhân dân được quy định tại Thông tư số 17/TT-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ, Thông tư số 18/TT-BCA quy định về Điều lệnh đội ngũ, Thông tư số 19/TT-BCA quy định về Nghi lễ Công an nhân dân và Thông tư 37/2015/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều trong 3 thông tư trước đó.

Trong đó, Thông tư số 17/TT-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân, bao gồm: Quy định chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác; chế độ làm việc, công tác, chiến đấu, hội họp, huấn luyện, học tập, bảo mật, nghỉ ngơi; quản lý tài liệu, vũ khí, công vụ hỗ trợ, vật chứng, phương tiện nghiệp vụ, tài chính, tài sản; quy định về sử dụng trang phục; tư thế, lễ tiết, tác phong; nội vụ, vệ sinh công sở của các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Thông tư số 18/TT-BCA quy định về Điều lệnh đội ngũ, bao gồm: Tổ chức đội ngũ, chỉ huy đội ngũ; động tác đội ngũ từng người; đội ngũ đơn vị; duyệt đội ngũ, diễu binh và Tổ Công an kỳ.

Thông tư số 19/TT-BCA quy định nguyên tắc, hình thức, trình tự tổ chức các nghi lễ trong Công an nhân dân, bao gồm: Lễ chào cờ Tổ quốc; lễ đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và các đoàn khách quốc tế; lễ trao tặng và đón nhận huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng khác; lễ tuyên thệ; lễ phong, thăng cấp bậc hàm, vinh danh học hàm, học vị khoa học; lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống; lễ khai giảng và bế giảng năm học, khóa học, lớp học trong Công an nhân dân.

Nắm vững quy định và tầm quan trọng của Điều lệnh Công an nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân luôn đặt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện tinh thần tự giác chấp hành điều lệnh hàng đầu trong công tác giáo dục tại Học viện.

Kết quả trong 5 năm trở lại đây (từ năm 2013 - 2018), công tác giáo dục, quản lý học viên đã thu được thành tựu nổi bật như sau:

- Hiệu quả chế độ tự quản, nếp sinh hoạt, tự giác, văn hóa ứng xử văn hóa trong học viên được nâng lên tầm cao mới.

- Kết quả học tập rèn luyện, số lượng đơn vị cá nhân đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện với các danh hiệu thi đua năm học, toàn khóa tăng lên từng năm; kết quả nghiên cứu khoa học học viên ngày càng có chuyển biến tích cực.

- Tỷ lệ học viên vi phạm bị kỷ luật giảm về số lượng và hình thức kỷ luật từ trên dưới 1,0% hàng năm xuống dưới 0,3%.

- Trên 90% học viên đạt điểm rèn luyện hàng tháng từ 8 trở lên, 98% học viên đạt điểm rèn luyện trên 8 trong các tháng cao điểm thi đua (tháng 3, tháng 5 và tháng 11).

- Hàng năm, 100% học viên và khóa học đạt chuẩn trong các kỳ kiểm tra điều lệnh của nhà trường, Bộ Công an,…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng còn không ít trường hợp học viên ý thức kém, vi phạm, thậm chí vi phạm nghiêm trọng và thường xuyên vi phạm điều lệnh Công an nhân dân. Vẫn còn số lượng không nhỏ học viên vi phạm điều lệnh bị trừ điểm rèn luyện, nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, thậm chí có một số trường hợp bị xử lý đình chỉ học tập, khai trừ khỏi lực lượng.

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, bên cạnh những nguyên nhân chủ quan như: Lập trường tư tưởng, chính trị chưa vững vàng, tinh thần kiên trì, nỗ lực kém... là những nguyên nhân khách quan, như: Hiện nay, xã hội thay đổi nhanh chóng, nhiều cám dỗ, những hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội tác động, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên; đặc biệt học viên Học viện Cảnh sát nhân dân là mục tiêu mà các đối tượng ngoài xã hội vì mục đích lợi nhuận, lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo vi phạm kỷ luật.

Trên cơ sở nhận thức được những khó khăn trong quá trình giáo dục, rèn luyện nâng cao tinh thần tự giác chấp hành điều lệnh Công an nhân dân hiện nay, có thể đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện tinh thần tự giác chấp hành điều lệnh như sau:

Một là, ngay từ khi học viên mới nhập học, cần có những buổi gặp mặt, tuyên truyền, triển khai, phổ biến quy định, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Điều lệnh Công an nhân dân. Từ đó, giúp học viên nhận thức ngay từ đầu, sự cần thiết và nhiệm vụ to lớn trong tự giác chấp hành điều lệnh, tạo cho các em có tư thế sẵn sàng rèn luyện và chấp hành ngay từ đầu.

Hai là, tổ chức cho học viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ "; Chỉ thị 05/CT-BCA-X11, ngày 18/4/2014  của Bộ trưởng Bộ Công an" Tiếp tục siết chặt kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ". Thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, 05 lời thề, 10 điều kỷ luật của Công an nhân dân và Điều lệnh Công an nhân dân. Đổi mới hình thức triển khai đánh giá việc học tập các nội quy, quy chế với các hình thức đa dạng phong phú với hướng tự quản, tự giác; hình thành các kỹ năng thực hiện đạt hiệu quả cao.

Ba là, duy trì thực hiện tốt chế độ tự quản, tự giác chấp hành các quy chế, quy định về học tập, rèn luyện của học viên đạt kết quả; thật sự biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo với khẩu hiệu "03 không" (Không vi phạm quy chế thi; không uống rượu bia say; không tự ý ra ngoài cổng), "03 chủ động" (Chủ động chào theo điều lệnh, chủ động tự học, chủ động nhặt rác - làm vệ sinh môi trường). Tổ chức quản lý tốt các khâu thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành điều lênh, tư thế tác phong, chế độ sinh hoạt, học tập của học viên để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả vi phạm kỷ luật, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, giờ giấc, chế độ học tập, sinh hoạt của học viên các lớp học, thực hiện báo động, hành quân dã ngoại để nâng cao sức khỏe và tinh thần sẵn sàng chiến đấu; duy trì nề nếp xếp hàng lên lớp, ra bãi tập, thao trường, đi ăn cơm, tập thể dục buổi sáng, thể thao buổi chiều. Tổ chức bảo đảm chế độ học tập theo chương trình huấn luyện đầu khóa cho học viên bảo đảm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương một cách tự giác.

Năm là, giáo dục, kiểm tra, giám sát học viên trong công tác quản lý tài liệu, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, tài chính, tài sản. Tạo thành cho các em thói quen cẩn trọng, có trách nhiệm trong lưu trữ, bảo quản nói chung. Đồng thời, mỗi cán bộ, giảng viên Học viện phải gương mẫu, đi đầu trong việc nghiêm túc thực hiện điều lệnh. Có như vậy, học viên mới kính nể, noi gương thực hiện nghiêm túc, mỗi mệnh lệnh đưa ra mới được đông đảo học viên nghiêm túc chấp hành.

Sáu là, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Cổ Nhuế 2, Công an quận Bắc Từ Liêm, Phòng PC45 Công an thành phố Hà Nội thường xuyên kiểm tra khu vực xung quanh Học viện bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các phần tử xấu lôi kéo học viên vi phạm kỷ luật; thường xuyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự khu vực xung quanh Học viện để chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý học viên vị phạm kỷ luật; rà soát, phát hiện học viên có biểu hiện vay nợ cắm quán, chơi lô đề, cá độ bóng đá... để đưa ra các giải pháp quản lý, giáo dục cho phù hợp.

Điều lệnh Công an nhân dân  được xem là nền tảng, là yếu tố then chốt làm nên sức mạnh của lực lượng, là cơ sở đầu tiên hình thành nên uy tín, sự tín nhiệm của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân. Là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân -  một trong hai Học viện lớn nhất cả nước đào tạo sĩ quan Cảnh sát trình độ cao, mỗi cá nhân đều cần chú trọng nâng cao ý thức tự giác chấp hành điều lệnh Công an nhân dân. Cùng với đó, sự giáo dục, đôn đốc, giám sát của Học viện cũng không thể thiếu, góp phần gây dựng thói quen, nền nếp cho học viên, hình thành tác phong người lính. Có như vậy, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân mới ngày càng vững mạnh, toàn diện, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Trung uý Tô Hải Nam, Bộ môn QSVT - TDTT, Học viện CSND

Thượng uý Nguyễn Huyền Trang, Bộ môn LLCT & KHXHNV, Học viện CSND

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác