Thứ Ba, 25/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Học viện Cảnh sát nhân dân tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ các cấp

Đại tá, GS.TS. Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện trực tiếp chỉ đạo buổi kiểm tra. Tham dự, có lãnh đạo Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và các đơn vị chức năng, cùng toàn thể các chủ nhiệm đề tài, cán bộ, giảng viên tham gia thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) các cấp.

Đại tá, GS.TS. Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện chủ trì buổi kiểm tra

Theo báo cáo của Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, tổng số đề tài KH&CN đang tiến hành nghiên cứu tại Học viện là 62 đề tài. Trong đó có 03 đề tài cấp Nhà nước, 02 đề tài cấp Thành phố, 14 đề tài cấp Bộ, 08 đề tài cấp cơ sở và 35 đề tài cấp Học viện quản lý.

Thực hiện Chương trình công tác năm học và căn cứ chỉ tiêu nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019, qua quá trình theo dõi, quản lý, các chủ nhiệm đề tài đã thực hiện nghiên cứu đảm bảo nghiêm túc, xây dựng các minh chứng khoa học, báo cáo tiến độ đề tài về cơ bản đúng thời gian theo thông báo. Đặc biệt, một số chủ nhiệm đề tài đã tiến hành Hội thảo các cấp và hoàn thiện đề tài trước thời gian quy định, không phải gia hạn hợp đồng. Kết quả cụ thể như sau:

- Đề tài cấp Nhà nước: 03 đề tài cấp Nhà nước đang hoàn thành các nội dung theo đúng tiến độ, tiếp tục hoàn thiện thủ tục đề nghị đánh giá cấp cao hơn;

- Đề tài cấp Thành phố: 01 đề tài đang xây dựng bản thảo, phục vụ Hội thảo cấp cơ sở lần 1; 01 đề tài đã Hội thảo bản thảo lần 2.

- Đề tài cấp Bộ: 10 đề tài cấp Bộ đã tiến hành Hội thảo đề cương, 02 đề tài đã Hội thảo cấp khoa, 02 đề tài đã Hội thảo cấp Học viện, 01 đề tài chậm muộn.

- Đề tài cấp cơ sở do V04 quản lý: 06 đề tài đang xây dựng bản thảo, 01 đề tài đã Hội thảo cấp khoa, 01 đề tài đã Hội thảo cấp Học viện.

- Đề tài cấp cơ sở do Học viện quản lý: 02 đề tài đã nghiệm thu, 08 đề tài Hội thảo cấp Học viện, 07 đề tài Hội thảo cấp khoa, 18 đề tài đang hoàn thiện bản thảo. 04/35 đề tài xin gia hạn Hợp đồng đến hết tháng 5/2019.

Tính đến thời điểm này, các chủ nhiệm đang xây dựng bản thảo theo thuyết minh đề tài và triển khai các nội dung nghiên cứu. Một số đề tài đã xây dựng các minh chứng khoa học kèm theo, hoàn thành các chuyên đề phục vụ viết bản thảo, tiến hành sử dụng kinh phí theo đúng dự toán. Nhìn chung, đa số các chủ nhiệm đề tài đều rất cố gắng, tích cực nghiên cứu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia để chỉnh sửa, nhằm nâng cao chất lượng đề tài. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ nhiệm đề tài ý thức chưa cao, chưa tập trung đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế, có hiện tượng sao chép từ các sản phẩm khoa học khác… dẫn đến chất lượng đề tài còn hạn chế.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các đơn vị quản lý cũng như các chủ nhiệm đề tài đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, cũng như nâng cao chất lượng đề tài như: Khẩn trưởng triển khai mua phần mềm quản lý, rà soát các sản phẩm nghiên cứu khoa học; chấm dứt tình trạng sao chép; đề nghị các đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp chủ nhiệm các đề tài hoàn thành đúng tiến độ; chú trọng mời đúng các chuyên gia, các nhà khoa học có chuyên môn góp ý cho từng lĩnh vực đề tài…

Kết luận tại buổi kiểm tra, Đại tá GS.TS. Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tập trung thời gian, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, đồng chí Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị chức năng, Phòng Tài chính… xem xét tăng thêm nguồn kinh phí hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài và hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện nói chung, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong Học viện thời gian tới.

Hồng Nhung


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác