Thứ Sáu, 28/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên giai đoạn 2015 - 2018

Hội nghị do Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì cùng với sự tham gia của đại diện Cục Đào tạo - Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và toàn thể học viên.

Tổ chức thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng của chương trình đào tạo đại học. Hoạt động này có ý nghĩa lớn trong giáo dục về kỹ năng, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên, đạo tạo những sỹ quan có chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tại Học viện, việc tổ chức và tạo điều kiện cho học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập nói chung và nội dung thực tập tốt nghiệp nói riêng vừa là yêu cầu bắt buộc theo quy chế, vừa là một yêu cầu quan trọng để đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.PGS. TS Phạm Tiến Dũng - PTP. Quản lý đào tạo trình bày báo cáo sơ kết 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động tốt nghiệp, nhằm gắn lý luận với thực tiễn, Học viện CSND đã nghiêm túc phổ bến, triển khai các quy định của Bộ Công an về vấn đề này, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị trước khi phân công học viên về địa bàn thực tập như xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực tập các giai đoạn, phát hành sổ tay thực tập… Theo đó, đối với hệ đại học chính quy 05 năm (trước đây) thực tập 02 đợt, hệ đào tạo chính quy 04 năm thực tập 02 đợt, hệ đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học thực tập 01 đợt. Căn cứ vào quy định của Bộ và điều kiện yêu cầu về địa bàn thực tập, Học viện sẽ liên hệ và sắp xếp học viên thực tập tại các địa bàn theo chuyên ngành đào tạo. Theo thống kê, địa bàn thực tập tốt nghiệp của học viên rất đa dạng, từ đơn vị Công an cơ sở đến các Cục nghiệp vụ. Nội dung thực tập giai đoạn 1 gồm thực tập các công tác nghiệp vụ cơ bản như điều tra cơ bản nắm tình hình, hồ sơ, sắp xếp, hệ thống hóa biểu mẫu, vận động quần chúng, hoạt động tình nguyện… Giai đoạn 2, trực tiếp tham gia sâu hơn các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, hoạt động nghiệp vụ theo từng chuyên ngành cụ thể, thực tập các hoạt động bổ trợ…

Trong những năm qua, Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị luôn quan tâm sâu sắc và chỉ đạo có hiệu quả công tác tổ chức hoạt động thực tập tốt nghiệp cho học viên. Những kết quả đạt được hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên Học viện CSND đó là hoạt động đã đi vào nền nếp, tổ chức thường xuyên, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc kết hợp giữa học tập với thực hành, giữa lý luận với thực tiễn, kết hợp giữa giáo dục phẩm chất đạo đức với rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp. Phần lớn các học viên đã thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu, nội dung, kế hoạch và chỉ tiêu thực tập, chấp hành nghiêm chỉnh quy định về chế độ công tác. Trong đó, có nhiều học viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Công an các đơn vị địa phương, chính quyền địa bàn thực tập tặng giấy khen, bằng khen.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá tổ chức thực hiện cần được điều chỉnh, khắc phục như: Chưa có sự trực tiếp tham gia lựa chọn, phân công địa bàn của các khoa chuyên ngành, chưa kiểm tra triệt để các địa bàn thường xuyên do số lượng lớn, thời gian thực tập ngắn, học viên ít có cơ hội được tiếp xúc với hồ sơ, hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu… Nguyên nhân do thiếu cơ sở pháp lý cho phép học viên tham gia một số nội dung công tác thực tế, một số chỉ tiêu đưa ra chưa phù hợp, thiếu kinh nghiệm tổ chức ở một số chuyên ngành mới, kinh phí hoạt động còn hạn hẹp…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đưa ra nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được, tồn tại và hạn chế trên, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: đề xuất Bộ Công an ban hành thông tư thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực tập tốt nghiệp của học viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp CAND theo hướng mở rộng các hoạt động thực tập, thực tế của học viên các trường CAND, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận, quản lý học viên các trường CAND tham gia thực tế, thực tập tốt nghiệp tại đơn vị. Tăng cường đưa học viên về các địa bàn phức tạp, đông dân cư, trung tâm hành chính hoặc bố trí về các đơn vị phù hợp với chuyên ngành đào tạo để học viên có điều kiện tiếp xúc, cọ xát với thực tiễn. Xây dựng quy định về chế độ, chính sách đối với Ban chỉ đạo thực tập tốt nghiệp, giáo viên, cán bộ hướng dẫn trong quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn học viên.

Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện biểu dương tinh thần chủ động và tâm huyết của các đơn vị chức năng, đã tham mưu cho Ban Giám đốc triển khai có hiệu quả các hoạt động thực tập tốt nghiệp của các khóa học trong thời gian qua. Đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đặc biệt là những đề xuất về việc hoàn thiện cơ sở pháp lý trong tổ chức thực tập tốt nghiệp cho học viên, xác định mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong Học viện và giữa Học viên với Công an các đơn vị, địa phương. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị Ban tổ chức tập hợp những ý kiến đề xuất tại Hội nghị để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức thực tập tốt nghiệp cho học viên các trường CAND nói chung, học viên Học viện CSND nói riêng.

Hồng Nhung

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác