Thứ Sáu, 28/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Các trường Công an nhân dân công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2018

* Học viện Cảnh sát nhân dân

1. Đối với Nam

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

A01

27.15

 

 2

C03

24.15 

Tổng điểm 3 môn: 21.40 điểm và điểm môn Ngữ Văn là 7.75 điểm

3

D01

24.65

 

 

2.  Đối với Nữ

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

A01

25.4

 

2

C03

24.9


3

D01

25.25

 


3
Gửi đào tạo ngành Y (đối với thí sinh Nam)

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

B00

18.45

 

 

* Học viện An ninh nhân dân

 1. Đối với Nam

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

A01

24.7

Tổng điểm 3 môn là 24.7 điểm, trong đó môn Toán: 9.0 điểm

2

C03

24.2 

Tổng điểm 3 môn: 21.7 điểm

3

D01

24.7

Tổng điểm 3 môn: 24.45 điểm

 

2. Đối với Nữ

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

A01

25.5

 

2

C03

25.8 

 

3

D01

26.1

 

 

3. Gửi đào tạo ngoài ngành

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

B00

18.45

 

 Lưu ý: Mức điểm trên được xác định cho đối tượng học sinh phổ thông tại khu vực 3. Đối với những thí sinh có điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thì điểm trúng tuyển được giảm tương ứng với số điểm ưu tiên khu vực, đối tượng được hưởng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD-ĐT.

Tiêu chí phụ xét tuyển của Học viện ANND

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm 3 môn (không tính điểm tưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) làm tròn đến hai chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Vật Lý - tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Văn - Lịch sử; xét thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Văn - tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Hóa - Sinh.

 

* Đại học Cảnh sát nhân dân

 1. Đối với Nam

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

A01

23.85

 

2

C03

23.9

 

Tổng điểm 3 môn: 21.4 điểm và điểm môn Ngữ Văn là: 7.25 điểm

3

D01

22.95

Tổng điểm 3 môn: 22.2 điểm

 

2. Đối với Nữ

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

A01

24.4

 

2

C03

23.6

 

3

D01

24.2

 

 

3. Gửi đào tạo ngoài ngành

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

B00

18.45

 

 

* Đại học An ninh nhân dân

 1. Đối với Nam

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

A01

23.85

 

2

C03

23.9 

Tổng điểm 3 môn: 21.4 điểm và điểm môn Ngữ văn là 7.25 điểm

3

D01

22.95

Tổng điểm 3 môn: 22.2 điểm

 

2. Đối với Nữ

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

A01

24.4

 

2

C03

23.6 

 

3

D01

24.2

 

 

3. Gửi đào tạo ngoài ngành

STT

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

B00

18.45

 

 

* Đại học Phòng Cháy chữa cháy

STT 

 

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

1

Công an hệ chính quy

(Nam phía Bắc)

A00

23.75

Tổng điểm 3 môn: 23.75 điểm

2

Công an hệ chính quy

(Nữ phía Bắc)

A00

24.4

 

3

Công an hệ chính quy

(Nam phía Nam)

A00

23.65

Tổng điểm 3 môn: 20.9 điểm; môn Toán: 7.4 điểm

4

Công an hệ chính quy

(Nữ phía Nam)

A00

22.95

 

5

Hệ dân sự

A00

15

 

                                                                                                                     Hải Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác