Thứ Sáu, 28/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tại buổi nói chuyện chuyên đề

Dự buổi nói chuyện chuyên đề còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục và các Cục chức năng trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND.

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu và các học viên lớp bồi dưỡng đã được nghe Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tổng quát nhận thức về cuộc Cách mạng lần thứ IV (4.0); an ninh phi truyền thống; tác động của cuộc cách mạng 4.0 và an ninh phi truyền thống đến công tác xây dựng lực lượng CAND và công tác giáo dục đào tạo hiện nay.

Đề cập về Cuộc cách mạng 4.0, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu ra 15 lĩnh vực chủ đạo, trong đó nhấn mạnh tới vấn đề Internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D, người máy, năng lượng tái tạo và giới thiệu về 21 sản phẩm công nghệ thông minh định hình tương lai kỹ thuật số vào năm 2025 được Diễn đàn kinh tế thế giới công bố...

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh đến tác động của cuộc cách mạng 4.0 trên các mặt như an ninh chính trị, vănhóa, kinh tế - xã hội, sức ép dòng nhập cư và những tác động lên chính quyền, con người...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đề cập tới nội dung "Tác động của cuộc Cách mạng 4.0 - xuất hiện an ninh phi truyền thống với các quốc gia", gồm 4 vấn đề, 10 mối đe dọa, tác động đến sự ổn định của xã hội, không gói gọn trong một quốc gia, đòi hỏi sự chung tay giải quyết của các quốc gia.

Những tác động của cuộc cách mạng 4.0 về mặt tích cực và tiêu cực đến mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, nêu ra những ví dụ cụ thể về an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu và học viên tại buổi nói chuyện chuyên đề

Về công tác xây dựng lực lượng trong tình hình hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ 4 vấn đề đặt ra, trong đó nhấn mạnh xây dựng lực lượng có chất lượng là nhiệm vụ rất phức tạp, đòi hỏi sự kỹ lưỡng, có nguyên tắc, phương pháp, cách thức khoa học, hợp lý từ khâu tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, theo đó là kiểm tra, giám sát;

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Chính trị CAND cần quan tâm xử lý mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và giá trị đạo đức cách mạng, chủ nghĩa tập thể; quản lý chặt mối quan hệ, nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, chấp hành kỷ luật phát ngôn của Đảng viên. Cán bộ, chiến sĩ CAND cũng cần làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trước không gian mạng…

Về việc cần điều chỉnh trong công tác giáo dục đào tạo trong CAND, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh đến công tác chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học phải đi đôi với hành, lý luận và thực tiễn; phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục.

Chủ động, tích cực, đổi mới căn bản, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; đồng thời tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Nguồn: cand.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác