Thứ Hai, 29/11/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Khai giảng lớp Bồi dưỡng quy hoạch cán bộ khối Cảnh sát trong lực lượng Công an nhân dân
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện CSND; Đại tá Mai Đức Hải - Cục Phó Cục Đào tạo, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện cùng 94 học viên tham gia khóa học.

Quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức cách mạng, coi trọng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận, tích cực nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Vì vậy hằng năm, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND thường xuyên giao cho Học viện CSND mở các lớp bồi dưỡng quy hoạch chức danh các cấp, trong đó có lớp Bồi dưỡng quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng CAND.

Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Khóa học diễn ra từ ngày 02/10 - 31/10/017, nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của khoa học lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng những vấn đề mới về pháp luật.

Theo chương trình, các học viên sẽ được nghiên cứu nhiều chuyên đề chuyên sâu với hai phần chính: Những kiến thức chung về chính trị, pháp luật và Kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh các chuyên đề chuyên sâu do các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia đảm nhận, Học viện CSND sẽ mời các đồng chí lãnh đạo, Tướng lĩnh CAND, các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế để các học viên nắm bắt được những thông tin cần thiết, phục vụ cho công tác thực tiễn hiện nay.

Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện trao quyết định thành lập lớp học cho Ban cán sự lớp

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện CSND khẳng định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp trong lực lượng CAND giữ vai trò, vị trí quan trọng. Người lãnh đạo, chỉ huy vừa phải gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tuyệt đối tuân thủ điều lệnh, kỷ luật của ngành, vừa phải biết vận dụng những kỹ năng cần thiết để tổ chức, quản lý hoạt động của đơn vị, xử lý đúng đắn, phù hợp với mọi tình huống. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, 94 học viên tham gia lớp bồi dưỡng luôn ý thức phát huy trách nhiệm, sự gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy trong học tập, nghiên cứu, chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, các quy định của Học viện, trở thành tấm gương sáng cho học viên các khóa đào tạo trong Học viện noi theo.

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác