Thứ Sáu, 28/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Dấu ấn chặng đường 10 năm phát triển của Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân

Vượt gian nan vươn tới thành công

10 năm là khoảng thời gian không nhiều so với lịch sử hình thành của Học viện Cảnh sát nhân dân, nhưng cũng đủ để nhìn nhận đánh giá về những thành tựu đã đạt được của Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm. Trải qua bao gian khó, nhưng mỗi bước phát triển đều có những mốc son lưu dấu.

Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm bắt đầu thành lập ngày 25 tháng 12 năm 2006 theo Quyết định s 2007/2006-QĐ-BCA B trưởng B Công an. Tiếp đó, ngày 23 tháng 8 năm 2007, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công An ra Quyết định số 1593/2007/QĐ-X11(X12) quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân. Trước yêu cầu phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành Công an vào năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định số 5059/QĐ-BCA, ngày 20/8/2015, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Khoa học Cảnh sát thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm là một trong năm đơn vị đầu mối trong tổ chức bộ máy của Viện Khoa học Cảnh sát, thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân thực hiện việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn phòng chống tội phạm; tổ chức hội thảo, đào tạo tập huấn; tư vấn và trực tiếp thực hiện tuyên truyền, giáo dục, chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về phòng chống tội phạm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân.

 Lễ ra mắt Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm năm 2007

Ngay từ những ngày đầu thành lập, tập thể lãnh đạo và các cán bộ Trung tâm tội phạm học và điều tra tội phạm đã xác định rõ nhiệm vụ nặng nề, khó khăn của một đơn vị nghiên cứu khoa học về tội phạm. Khởi đầu với 6 thành viên, là những cán bộ có năng lực, trình độ nghiên cứu được chọn lọc từ các đơn vị khác nhau, cho tới nay Trung tâm đã có 24 cán bộ. Đi đôi với việc mở rộng về mặt số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ của Trung tâm cũng từng bước được nâng lên. Với lực lượng ban đầu gồm 1 Phó giáo sư, 2 tiến sĩ và 2 thạc sỹ, cho đến thời điểm hiện tại Trung tâm đã có 1 Giáo sư; 2 Phó giáo sư; 4 Tiến sĩ trong đó có 4 đồng chí được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài về chuyên ngành tội phạm học, điều tra tội phạm. Ngoài ra, các cán bộ của Trung tâm còn thường xuyên được cử đi nghiên cứu, học tập ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Hội thảo khoa học: "Đổi mới công tác, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy  

khu vực Tây Nam Bộ​" - 

Với sứ mệnh là cơ quan nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ trong việc đề ra các chỉ thị, nghị quyết trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Trung tâm đã chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả trong quản lý, tổ chức nghiên cứu, tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nghiên cứu chuyên sâu tội phạm học; tổ chức hội thảo, đào tạo tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm đến cho cán bộ, nhân dân toàn quốc; tư vấn và trực tiếp thực hiện những hoạt động kỹ thuật phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn cho các cơ quan, tổ chức và các hộ gia đình tránh khỏi sự xâm hại của tội phạm; thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Tập huấn giảng viên nguồn Điều tra tội phạm sử dụng máy tính xâm hại trẻ em​ 

Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy với hai môn chính: Tội phạm học và Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm cho tất cả các lớp học, hệ học trong và ngoài Học viện. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các lớp Sau đại học, bồi dưỡng chức danh, Điều tra viên, Quốc phòng an ninh được thực hiện bởi những chuyên gia hàng đầu về Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm của Trung tâm, đáp ứng việc trang bị kiến thức lý luận cho tất cả các học viên trong nước và quốc tế.

Hội thảo khoa học "Nhu cầu của lực lượng thực thi pháp luật trong đấu tranh với tội phạm liên quan đến động vật hoang dã​" 

Đặc biệt, Trung tâm đã phát hành tạp chí Chuyên đề “Thông tin tội phạm học” (nay là chuyên đề “Thông tin Tội phạm học và khoa học hình sự” công bố các công trình nghiên cứu khoa học về Tội phạm học của các tác giả trong và ngoài nước. Đây bước đầu đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn phòng ngừa tội phạm.

 Hội thảo khoa học "Lý luận về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng Asean​"

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng rất chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại khoa học, tích cực mở rộng hợp tác thường xuyên và hiệu quả với nhiều cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước như Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Cục Đối ngoại Bộ Công an…; phối hợp thực hiện và tham gia nhiều chương trình nghiên cứu khoa học tại Hàn Quốc, liên Bang Nga, Trung Quốc, và phối hợp với UNICEF Việt Nam, tổ chức Blue Dragon, WCS… thực hiện nhiều chương trình tập huấn, hi thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia phòng chống tội phạm hàng đầu trên thế giới.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học  "70 năm đảm bảo an ninh trật tự của Công an thủ đô Hà Nội "

Những phần thưởng xứng đáng

Bằng nỗ lực và quyết tâm của tập thể lãnh đạo cũng như mỗi cá nhân, trong 10 năm qua, Trung tâm luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trung tâm đã 06 lần đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 01 lần được nhận cờ thi đua của Tổng cục chính trị Công an nhân dân; mỗi năm học có từ 2 - 3 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều bằng khen, giấy khen trên các lĩnh vực công tác khác…

Có thể khẳng định rằng, sau 10 năm thành lập, đến nay, Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm đã và đang khẳng định được thương hiệu của mình, là cơ sở tin cậy trong nghiên cứu tội phạm học, phòng ngừa tội phạm của Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng và của ngành Công an nói chung.

Đoàn kết tiếp tục phát triển

Thời gian qua, đạt được những thành công quan trọng là bởi đi qua mỗi chặng đường, đơn vị lại tự rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp tục vững vàng, đoàn kết hơn khi đối mặt với khó khăn, thách thức. Thách thức, khó khăn mỗi thời điểm lại khác nhau nhưng vẫn luôn luôn tồn tại. Ví như chúng ta đều biết khoa học tội phạm học, phòng ngừa tội phạm là khoa học có phạm vi rộng, đối tượng nghiên cứu đa dạng, liên quan và phụ thuộc vào nhiều chuyên ngành khoa học khác, đòi hỏi tính ứng dụng rất cao. Nhất là trong tình hình hiện nay, các nước trên thế giới, trong khu vực rất quan tâm đến nghiên cứu về tội phạm học, họ đã đầu tư rất nhiều nguồn lực (con người, tài chính, công nghệ, khoa học) cho nghiên cứu về nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh cũng đa dạng và thường xuyên biến đổi... Trong điều kiện đó, việc nâng cao vị trí, tăng cường năng lực của Trung tâm để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới lại càng nặng nề, khó khăn hơn.

Để có thể tận dụng các cơ hội phát triển, đối phó với những khó khăn, thử thách, tập thể lãnh đạo Trung tâm và tất cả cán bộ, giảng viên trong đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là ngoại ngữ, tin học… rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong, kỷ luật Công an nhân dân để thực sự “vững vàng tiến bước”, thực sự phát huy ý nghĩa của hai chữ “tập thể” trong xây dựng đơn vị.

Một số định hướng phát triển

Để khẳng định và phát huy vai trò của một trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là đơn vị chủ lực trong nghiên cứu, tổng kết, xây dựng và phát triển lý luận Công an trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm tiếp tục tập trung vào một số hướng trọng tâm sau:

Thứ nhất, đổi mới toàn diện và từng bước nâng cao chất lượng các mặt công tác của Trung tâm như: cải tiến và hoàn thiện công tác nghiên cứu cả về nội dung, phương pháp và kết quả nghiên cứu, phải xác định công tác nghiên cứu là nhiệm vụ trong tâm, hàng đầu ; tiến hành song song công tác giảng dạy với nghiên cứu nhằm cập nhật những tư liệu phong phú, mang tính thời sự cao và đa dạng hóa kiến thức giảng dạy.

Thứ hai, kiện toàn và chuyên môn hóa cao về mặt tổ chức lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ công tác đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm ngày càng chính quy, hiện đại, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm hiện nay

Thứ ba, phát huy thế mạnh của đội ngũ chuyên gia, các cán bộ hoạt động thực tiễn trong ngành để nâng cao chất lượng của các bài giảng, chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn chức năng giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao của Trung tâm. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ Cảnh sát, có năng lực nghiên cứu, giảng dạy, thông thạo ngoại ngữ và tin học, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu lý luận về phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay

Thứ tư, cần giữ mối quan hệ gắn bó, thường xuyên, liên tục với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý tội phạm trong và ngoài lực lượng Công an, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phát triển Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm cả về chiều rộng và chiều sâu.

Thứ năm, chuẩn bị các điều kiện về vật chất, pháp lý và nhân lực cho sự ra đời của Hội Tội phạm học Việt Nam và Viện Tội phạm học Việt Nam. Đây sẽ là môi trường thuận lợi cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm tiếp cận, nghiên cứu và lĩnh hội các kiến thức chuyên sâu về Tội phạm học ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Điều không thể phủ nhận là trong thời gian 10 năm qua, với quyết tâm phấn đấu và phương pháp làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp của tập thể lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm đều chủ động, linh hoạt kịp thời đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày càng trưởng thành, xứng đáng trở thành Trung tâm lớn nghiên cứu về tội phạm và đấu tranh phòng, chống tội phạm phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”. Sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm thực sự đã đánh dấu một mốc phát triển quan trọng của Học viện Cảnh sát nhân dân và sẽ tiếp tục là đơn vị nghiên cứu khoa học đầu ngành, uy tín, góp phần tạo vị thế vững chắc cho Học viện Cảnh sát nhân dân trên bước đường trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia.

PV - Tạp chí CSND 


 
 
 
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác