Thứ Bảy, 19/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý trật tự, an toàn giao thông tại Việt Nam

Tham dự Hội thảo, có đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng Giám đốc Học viện CSND; đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Nguyên Quân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát; đồng chí Đại tá, TS Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; đồng chí Đại tá Hà Xuân Bàn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Chiến lược và lịch sử Công an nhân dân; TS Trần Hữu Minh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; đại diện lãnh đạo các phòng CSGT, Công an các đơn vị địa phương, đại diện trường Cao đẳng CSND I; Cao đẳng CSND II; các Vụ, Cục chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục đường bộ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và lan rộng, mang tới nhiều cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia. Việc ứng dụng các thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước nói chung và trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đóng vai trò quan trọng trong nước ta hiện nay. Tại các nước phát phát triển, các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã được ứng dụng mạnh mẽ, triệt để trong công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải, góp phần giải quyết nhiều vấn đề thách thức đặt ra.


Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý nhà nước, đặc biêt trên lĩnh vực quản lý nhà nước về TTATGT, trong thời gian qua, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị nhằm xác định rõ các nhiệm vụ đặt ra. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sach chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Nghị quyết nêu rõ: “Chủ động tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/12/2019 của CHính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thống, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT”; Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 9/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”. Các văn bản đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nâng cao hiệu quả quản lý TTATGT như: Hiện đại hóa Trung tâm thông tin chỉ huy của lực lượng Cảnh sát giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông (NRADS), cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm giao thông; triển khai lắp đặt, áp dụng xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT thông qua hệ thống camera giám sát giao thông; xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về đăng ký xe và phần mềm quản lý truy tìm xe vật chứng (SAMS), tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển phương tiện giao thông trên hệ thống máy tính, tiến tới tổ chức khai báo và đăng ký trên mạng Internet, bảo đảm hiện đại, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, giảm thời gian chờ đợi của người dân…

Các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 được đưa vào áp dụng trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả to lớn với những tác động tích cực trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy vẫn còn nhiều tiềm năng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng 4.0 vào trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT ở nước ta hiện nay.

Để khai thác hết các tiềm năng khoa học vào công tác bảo đảm TTATGT một cách hiệu quả cần phải khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng bộ về thể chế pháp luật đối với khoa học, công nghệ và có những giải pháp mạnh mẽ tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ, nâng cao trình độ lực lượng CSGT, thu hút đội ngũ cán bộ và khoa học đầu ngành, các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng hỗ trợ giải bài toán về TTATGT của Việt Nam hiện nay. 

Nhận thức được vấn đề này, Tiểu Ban lý luận bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Hội đồng lý luận Bộ Công an và Học viện CSND phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 trong quản lý trật tự, an toàn giao thông tại Việt Nam”.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung đi sâu vào các vấn đề cụ thể: Những tác động, thuận lợi, khó khăn, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác quản lý nhà nước về TTATGT; thực trạng ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý TTATGT hiện nay trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sát, đường thủy nội địa ở Việt Nam hiện nay; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng về ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý TTATGT. Trên cơ sở phân tích trực trạng ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác bảo đảm TTATGT, các đại biểu đã đề xuất một số những kiến nghị và giải pháp, cụ thể sau:

Một là, phải có nhận thức đúng đắn và định hướng phát triển rõ ràng về ứng dụng công nghệ số về giao thông trong điều kiện của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, có kế hoạch tổng thể về phát triển hệ thống quản lý giao thông thông minh quốc gia, phù hợp với từng lộ trình, giai đoạn cụ thể.

Hai là, Cục Cảnh sát giao thông tham mưu cho Bộ Công an rà soát, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án khoa học công nghệ về bảo đảm TTATGT.

Ba là, tăng cường đầu tư hoàn chỉnh hệ thống quản lý TTATGT: Triển khai mở rộng phần mềm xử lý vi phạm giao thông cho các đơn vị chưa được triển khai; nâng cấp hệ thống đăng ký xe, chia sẻ dữ liệu đối với các đơn vị Bảo hiểm, Tổng cục Thuế, Hải quan, đăng kiểm, quản lý Giấy phép lái xe thuộc Bộ Giao thông vận tải; đề xuất trang bị, nâng cấp hệ thống phần mềm TNGT đối với các đơn vị địa phương.

Bốn là, tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong quản lý nhà nước về TTATGT.

Năm là, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ về lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học đáp ứng tốt yêu cầu công tác bảo đảm TTATGT, có cơ chế chính sách thu hút nhân tài thực hiện công tác chuyên sâu; thực hiện trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thông tin liên lạc đối với cán bộ CSGT toàn quốc nhằm đảm bảo tốt công tác chuyên môn.

Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi khoa học, công nghệ về tổ chức, quản lý TTATGT với các quốc gia trên thế giới. 

Ngọc Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi