Thứ Hai, 17/2/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng

An ninh mạng thực sự đã trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nhiệm vụ chiến lược ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhằm bảo vệ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng, Luật An ninh mạng của Việt Nam được ban hành góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Luật An ninh mạng gồm 07 Chương, 43 Điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chính sách của Việt Nam là xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng... Đây là văn bản quan trọng, được xây dựng hết sức công phu, chặt chẽ, đã tham khảo, tiếp thu những văn bản quy phạm pháp luật của các nước trên thế giới, phù hợp với quan hệ quốc tế và xu hướng phát triển; góp phần điều chỉnh những vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách đang đặt ra hiện nay.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an trình bày các vấn đề xoay quanh quá trình xây dựng, nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng...

Qua Hội nghị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước cần thống nhất và nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ an ninh mạng khi tham gia hoạt động trên không gian mạng; mọi hoạt động trên không gian mạng đều phải hướng tới an toàn, an ninh và bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Các bộ, ngành tiếp tục tăng cường quan tâm, phối hợp với Bộ Công an triển khai Luật An ninh mạng đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác