Thứ Hai, 17/2/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 trong Đảng bộ CATW, Đảng bộ Công an các tỉnh, thành phố

Tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, UBKT Đảng ủy CATW và UBKT các cấp trong Đảng bộ CATW đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành tốt công việc đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian; đã tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tiếp tục triển khai quán triệt các quy định, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. UBKT các cấp trong Công an nhân dân (CAND) đã tham mưu cho cấp ủy và trực tiếp tổ chức ban hành 270 chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, 238 kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tiếp nhận xử lý 121 lượt đơn tố cáo, khiếu nại; xem xét, xử lý kỷ luật trên 200 đảng viên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương thành tích, kết quả công tác của UBKT thuộc các cấp Đảng ủy CAND đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu UBKT Đảng ủy CATW và UBKT các cấp trong CAND tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng và tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải đảm bảo quy trình, quy định và kế hoạch. Đồng thời nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật của đảng; rà soát lại toàn bộ các chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát cả năm, cả khóa, cả nhiệm kỳ về kiểm tra giám sát theo định hướng của Đảng; kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện và xử lý minh bạch, đúng theo quy định, qua đó củng cố lòng tin, niềm tin của Đảng, của nhân dân đối với lực lượng CAND…

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi